ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương: Tổng kết công tác quốc phòng an ninh năm 2021.

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, điều hành của UBND huyện, sự tham mưu của các lực lượng công an, quân sự, quốc phòng và các ban ngành, đoàn thể đã chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình cùng với sự đồng thuận của nhân dân nên công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả phấn khởi trên tất cả các lĩnh vực.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện kịp thời và đầy đủ. Đã ban hành 100 văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị triển khai các chủ trương, giải pháp trong công tác đảm bảo an ninh quốc phòng. Trong năm đã tiến hành tuần tra được 44 đợt với 911 lượt cán bộ, chiến sỹ dân quân tham gia.Thu thập được 218 tin từ cơ sở và quần chúng nhân dân cung cấp. Trong đó có 46 tin có giá trị. Về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ được chú trọng. Đã tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 11 xã trên địa bàn. Tham gia có hiệu quả các hoạt động về PCCR,  phòng chống covid 19 với hàng nghìn lượt người tham gia. Công tác xây dựng lực lượng tuyển quân được thực hiện nghiêm túc. Công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm và quản lý hành chính nhà nước về quốc phòng an ninh được chú trọng. Trong năm, công an huyện đã điều tra làm rõ 52/53 vụ xâm phạm trật tự xã hội. Phát hiện và bắt giữ 42 vụ với 174 đối tượng tham gia đánh bạc thu giữ trên 185 triệu đồng. Đấu tranh có hiệu quả với các đường dây, tụ điểm bán lẻ ma tuý trên địa bàn, khởi tố 47 vụ và 71 đối tượng. Vận động nhân dân giao nộp 86 khẩu súng các loại, 1 quả lựu đạn, 67 viên đạn,  công cụ hỗ trợ, 6 kích đạn,15 kg pháo các loại, 62 vũ khí thô sơ. Thực hiện tốt công tác quản lý, đăng ký, kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh vùng biên giới.