ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, NTM nâng cao.
Lượt xem: 48
Để hoàn thành mục tiêu năm 2022, toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt NTM nâng cao và 1 xã đạt NTM kiểu mẫu, trong những ngày này, nhân dân các địa phương trên địa bàn huyện đang tập trung huy động mọi lực để làm giao thông nông thôn, xây dựng NTM trước khi  thu hoạch lúa  xuân.

Hôm nay là một ngày  rất đặc biệt với người dân xóm 6 xã Thanh Phong. Bởi nó là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu việc kết thúc đi lại bằng đường đất của người dân xóm này. Sau nhiều cuộc họp để bàn về việc làm giao thông nông thôn, đến nay nhân dân trong xóm đã thống nhất tư tưởng làm đường giao thông nông thôn để vừa đi lại thuận tiện vừa góp phần cùng địa phương về đích xã NTM nâng cao, với mỗi nhà đóng góp 17 triệu đồng. Bà Hoàng Thị Thìn-xóm 6 Thanh Phong cho biết: đợt này chúng tôi làm 220 m đường giao thông, mỗi nhà đóng góp 17 triệu đồng.

Anh-tin-bai

Nhân dân xóm 6 xã Thanh Phong đang làm đường giao thông nông thôn.

Thanh Phong là xã có diện tích rộng, diện tích đường giao thông nông thôn lớn.Để đạt xã NTM nâng cao, trong những ngày này xã Thanh Phong đang tích cực chỉ đạo nhân dân huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng NTM với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong các tiêu chí NTM nâng cao, Thanh Phong xác định giao thông là tiêu chí khó khăn vì nó đòi hỏi nguồn lực lớn. Trong khi đó, địa phương vẫn đang còn 8 km đường giao thông chưa đạt chuẩn. Vì vậy, để đảm bảo về đích NTM nâng cao trong năm nay, hiện nay địa phương đang tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hoàn thành các tiêu chí bằng các cơ chế khuyến khích cụ thể. Ông Trịnh Xuân Thị - Chủ tịch UBND xã Thanh Phong nói: Để đẩy nhanh tiến độ xã đạt chuẩn NTM nâng cao và kích cầu nhân dân tham gia xây dựng NTM, đối với giao thông nông thôn, tùy từng cấp độ chúng tôi hỗ trợ, những nơi khó khăn nhất thì hỗ trợ 100% xi măng, nơi khó khăn ít hơn thì 90%, 80%, 70%, ...Đối với nhà văn hóa xóm thì mỗi xóm làm lại, mở rộng nhà văn hóa xã sẽ hỗ trợ 70 triệu đồng.

Anh-tin-bai

Nhân dân Thanh Tùng quyết tâm hoàn thành tiêu chí giao thông để phấn đấu về đích trong năm 2023.

Không riêng gì xã Thanh Phong mà trong thời gian qua phong trào xây dựng NTM đã được nhân dân trên địa bàn huyện tự giác hưởng ứng với khí thế rất sôi nổi và phấn khởi. Là xã xa trung tâm huyện, dân cư phân bố rải rác, số lượng đường giao thông nông thôn nhiều với 100km, đời sống của nhân dân đang còn gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, để đảm bảo về đích NTM trong năm 2023, trong thời gian qua UBND xã Thanh Tùng đang tích cực vận động nhân dân làm đường giao thông nông thôn để vừa thuận tiện cho việc đi lại vừa đảm bảo hoàn thành tiêu chí giao thông. Ông Phan Văn Dũng -  Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng cho biết thêm: Chúng tôi hiện đang triển khai đồng bộ rất nhiều giải pháp như tận dụng tối đa sự hỗ trợ của nhà nước, lồng ghép các chương trình, dự án. Phát huy nội lực, huy động ngoại lực từ con em địa phương để đầu tư xây dựng NTM. Đến nay đã có 4/5 xóm đã ra quân làm giao thông nông, còn 1 xóm thì đang chờ thu hoạch mùa xong để làm.

Anh-tin-bai

Nhiều tuyến đường NTM đã được hoàn thành trong thời điểm này.

 Đến thời điểm này, Thanh Chương đã có 21 xã đạt chuẩn NTM. Trong đó có 1 xã đạt NTM nâng cao. Năm 2022, toàn huyện phấn đấu 3 xã về đích NTM đó là Thanh Chi, Thanh Hương, Thanh Ngọc, 3 xã NTM nâng cao đó là Thanh Liên, Thanh Tiên và Thanh Phong , 1 xã NTM kiểu mẫu đó là xã Thanh Lĩnh. Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, UBND huyện đã triển khai rất nhiều giải pháp thiết thực. Trong đó có tổ chức đi tham, học hỏi mô hình xây dựng xã NTM, NTM kiểu mẫu ở các địa phương trong và ngoài tỉnh. Mới đây nhất là đi tham quan học hỏi mô hình xây dựng NTM kiểu mẫu ở xã Quỳnh Đôi của huyện Quỳnh Lưu. Đây là xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh. Ông Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện nói: Để đạt kế hoạch đề ra UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động . Huy động mọi nguồn lực từ nhân dân với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ. Từ đó để nhân dân tham gia nhiệt tình, hiến kế, hiến công và hiến tài sản để xây dựng NTM.Bên cạnh đó, huyện còn tổ chức cho cán bộ đi tham qua, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình hay trên và ngoài địa bàn tỉnh. Từ đó để về áp dụng vào địa phương mình hiệu quả.

Hi vọng rằng bằng sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và ý thức tự giác của người dân, Thanh Chương sẽ thực hiện đạt các mục tiêu đề ra về xâu dựng NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

                                                                                         Lan Anh -Trung tâm VHTT&TT Thanh Chương

Tin tức
  • Hãy chiến thắng giặc Covid
1