ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương: Khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị K52B.13
Lượt xem: 76
Ngày 20/6, Trường Chính trị tỉnh Nghệ an đã phối hợp với Huyện ủy Thanh Chương tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị K52B.13 năm 2022. Về dự có đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng – Phó hiệu trưởng trường Chính trị Nghệ an, ở huyện có đồng chí Nguyễn Văn Quế - P. Bí thư TT Huyện ủy.
Anh-tin-bai

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng lớp Trung cấp LLCT K52B.13, khóa học 2022-2023

Lớp Trung cấp LLCT K52B.13, khóa học 2022-2023 có 77 học viên. Lớp học chương trình mới theo Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG ngày 21/01/2021 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc Ban hành Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị). Khóa học giúp cho học viên củng cố và nắm vững thêm những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng; Đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo quản lý; Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương; khóa học còn có chương trình nghiên cứu thực tế tại địa phương, cơ sở nhằm trang bị cho học viên vốn kiến thức toàn diện về lý luận, thực tiễn trước yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, đơn vị trong thời kỳ mới.

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng - Phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp Trung cấp LLCT K52B.13

Anh-tin-bai

Các đại biểu về tham dự lễ khai giảng.

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Văn Quế - P. Bí thư TT Huyện ủy phát biểu giao nhiệm vụ cho các học viên.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cùng lãnh đạo huyện Thanh Chương đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; mục tiêu, yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và lý luận chính trị cho cán bộ đang công tác trong các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp của huyện và cơ sở. Với phương châm đào tạo, bồi dưỡng: gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, gắn học tập với rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, thái độ, kỹ năng tư duy, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ mọi mặt cho cán bộ giúp hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ chính trị được giao tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng chí cũng đề nghị Ban tổ chức lớp học, Trung tâm BDCT huyện, giáo viên chủ nhiệm thực hiện tốt công tác quản lý; mỗi học viên cần có kế hoạch học tập nghiêm túc, xác định đúng động cơ, thái độ học tập, có ý thức rèn luyện, phát huy tinh thần sáng tạo, tăng cường giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để khóa học đạt được kết quả cao nhất.

Thành Trung - Trung tâm VH, TT&TT Thanh Chương

Tin tức
  • Hãy chiến thắng giặc Covid
1