ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương: Thường trực HĐND huyện khóa XX tổ chức hội nghị liên tịch.
Lượt xem: 15
Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hải Dương - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy  - Chủ tịch HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện vừa tổ chức hội nghị liên tịch nhằm nghe và cho ý kiến vào dự kiến thời gian, địa điểm, phân công chuẩn bị các nội dung  kỳ họp thứ 5 HĐND huyện  khoá XX. Nghe  và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết và chương trình giám sát năm 2023 của  HĐND huyện.

Theo đó, kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khoá XX sẽ được tổ chức vào các ngày 18, 19/7, tại hội trường 3 UBND huyện. Để kỳ họp diễn ra chất lượng, Thường trực HĐND huyện đã giao UBND huyện chuẩn bị 11 báo cáo và tờ trình, Thường trực HĐND huyện chuẩn bị 5 báo cáo và tờ trình, các ban HĐND huyện chuẩn bị 2 báo cáo, các ngành và UBMTTQ huyện chuẩn bị 4 báo cáo.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh hội nghị.

 Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Hải Dương - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã quyết định: thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND khoá XX sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 18 -21/7/2022. Số liệu phục vụ các báo cáo chốt đến ngày 31/5/2022 và có so sánh với chỉ tiêu của tỉnh giao so với cùng kỳ. Nhất trí với lịch tiếp xúc cử tri, khi họp tổ HĐND xong  rồi mới họp Thường trực HĐND. Đối với dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đã  nhất trí cao với bản dự thảo đồng thời sẽ chọn nội dung việc thực hiện Luật tiếp công dân và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2022 làm nội dung giám sát chuyên đề của năm 2023.

                                                                                                               Lan Anh - Trung tâm VHTT& TT Thanh Chương

Tin tức
  • Hãy chiến thắng giặc Covid
1