ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương: Tổ chức hội nghị bổ cứu sản xuất vụ xuân 2022.
Lượt xem: 42
UBND huyện vừa tổ chức hội nghị trực tuyến bổ cứu sản xuất vụ xuân năm 2022. Đồng chí Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. 

Tính đến ngày 5/4/2022,  toàn huyện đã gieo cấy được 8650 ha lúa, 2105 ha ngô, 628 ha lạc, 548 cây rau, 2562 ha sắn. Trồng mới được 12 ha cam và 14,1 ha bưởi các loại.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh hội nghị.

Về tình hình sâu bệnh: trên cây lúa hiện có 3 đối tượng gây hại chính đó là chuột, bạc lá và đạo ôn. Riêng bệnh đạo ôn toàn huyện đã có 500 ha lúa bị nhiễm bệnh. Hiện nay trên địa bàn huyện mới xuất hiện 1 loại bệnh mới đó là bệnh khảm lá sắn với tổng diện tích 15 ha. Bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện ở 14 xã và bệnh dại chó đã xuất hiện ở 2 xã.

Anh-tin-bai

Đồng chí Trần Phi Hùng - Trưởng phòng nông nghiệp huyện báo cáo kết quả và tình hình sản xuất vụ xuân 2022.

Trước tình hình đó, để đảm bảo có 1 vụ xuân thắng lợi toàn diện, UBND huyện đã tổ chức hội nghị bổ cứu sản xuất vụ xuân. Tại đây, các đại biểu cũng đã được nghe Phòng nông nghiệp báo cáo về kết quả, tình hình sản xuất vụ xuân năm 2022, nghe lãnh đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đã thông báo về tình hình dịch bệnh trên các loại cây trồng, vật nuôi trong thời gian qua và dự báo tình hình cho thời gian tới.

Anh-tin-bai

Đồng chí Lê Văn Quang - Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện dự báo về tình hình sâu bệnh trong thời gian tới.

Trong đó chú trọng nhất vẫn là bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt. Chỉ rõ nguyên nhân bệnh khảm lá sắn, dịch tả lợn Châu Phi. Nghe chủ tịch hội nông dân huyện báo cáo kế hoạch thăm đồng và diệt chuột bảo vệ sản xuất. Nghe các địa phương thông báo tình hình và các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi.

Anh-tin-bai

Đồng chí Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị đồng chí Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu: các địa phương cần tăng cường bám đồng để phát hiện và phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông chỉ có phòng chứ không có trừ nên phải theo dõi sát sao và có giải pháp chỉ đạo nhân dân phòng đạo ôn cổ bông kịp thời. Bởi nông nghiệp vẫn là ngành đóng vai trò chủ đạo trong kinh tế huyện nhà. Đối với bệnh khảm lá sắn thì các địa phương cần phát hiện sớm và tiêu hủy kịp thời tránh để lây lan ra diện rộng. Phòng nông nghiệp chỉ đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện hướng dẫn và giúp đỡ cơ sở trong công tác phòng chống sâu, dịch bệnh. Đồng thời tuyên truyền nhân dân chủ động các giải pháp phòng chống hạn cho cây công nghiệp, cây ăn quả hạn chế thấp nhất các thiệt hại do nắng hạn gây ra. Hiện nay trên cây keo cũng đã xuất hiện bệnh héo lá. Thời gian tới huyện sẽ thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra công tác sản xuất cây giống. Đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân tiêm phòng vụ xuân cho đàn gia súc gia cầm đạt kế hoạch đề ra.

 

                                                                                                           Lan Anh - Trung tâm VHTT&TT Thanh Chương

Tin tức
  • Hãy chiến thắng giặc Covid
1