ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 6 năm 2022
Lượt xem: 77
Ngày 13/6, UBND huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2022 để nghe và cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo tình hình phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách, các loại quỹ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; Dự thảo báo cáo kết quả sản xuất vụ Xuân, tiến độ sản xuất vụ Hè thu năm 2022 và Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2022. Đồng chí Trình Văn Nhã – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
Anh-tin-bai

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2022.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu trên cơ sở lĩnh vực mình phụ trách đã thảo luận, phát biểu ý kiến vào các dự thảo báo cáo. Nhìn chung đại đa số ý kiến đều thống nhất với kết cấu, bố cục và nội dung của dự thảo Báo cáo, trong đó có nhiều ý kiến đề nghị chỉnh, sửa, bổ sung một số nội dung, một số điểm trong dự thảo, đề nghị thay đổi cho phù hợp.

Anh-tin-bai

Đồng chí Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện kết luận tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu trong việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đồng chí đề nghị đề nghị các đơn vị chủ quản, trực tiếp tham mưu báo cáo tiếp thu nghiêm túc, chọn lọc để hoàn thiện báo cáo trình Thường trực Huyện ủy cho ý kiến. Thời gian tới đồng chí đề nghị các phòng, ngành cần tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm để thực hiện hoàn thành đúng tiến độ; Tích cực chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ở bộ phận một cửa; cần Bám vào Kế hoạch và các Kết luận của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thường trực HĐND để triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo hiệu quả cao nhất; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, thực hiện kỷ cương, kỷ luật của đội ngũ cán bộ công chức từ huyện đến cơ sở theo tinh thần của Chỉ thị 14 và Chỉ thị 17.

Thành Trung – Trung tâm VH, TT&TT huyện.

Tin tức
  • Hãy chiến thắng giặc Covid
1