ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
UBND huyện Thanh Chương: Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2022.
Lượt xem: 56
Chiều ngày 14/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Trình Văn Nhã - Chủ tịch, UBND huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2022 nhằm nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.  

Tại hội nghị, sau khi nghe phòng nông nghiệp huyện thông qua Đề án sản xuất vụ hè thu năm 2022, nghe Văn phòng HĐND - UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tại phiên họp thường kỳ tháng 3 và Thông  báo số 232  ngày 27/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh sau phiên làm việc tại Thanh Chương trong thời gian qua.

Anh-tin-bai

 Trên cơ sở đó, các đại biểu đã tham gia thảo luận,  các ý kiến đều nhất trí cao với các nội dung được nêu trong các báo cáo. Đồng thời nêu lên một số khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện như: Công tác cải cách hành chính trong thời gian qua trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến song vẫn còn chậm nhất là dịch vụ công trực tuyến. Cần quan tâm công tác đầu tư, xây dựng cơ bản trên địa bàn, nâng cao đời sống của đồng bào TĐC 2 xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm. Làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện, giá cả các loại phân bón tăng cao ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất, làm tốt công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ cho cuộc làm việc của đoàn thanh tra tỉnh với huyện ta. Các phòng cần rà soát lại các nội dung còn vướng mắc để làm tốt công tác tham mưu…

Kết luận hội nghị, ngoài các nhiệm vụ riêng cho từng phòng, đồng chí Chủ tịch UBND  huyện đã yêu cầu: Phòng nông nghiệp rà soát lại văn bản và hoàn thiện báo cáo Đề án sản xuất vụ hè thu năm 2022 gửi Thường trực Huyện ủy và trình lên kỳ họp Ban Thường vụ sắp tới. Các phòng, ngành có liên quan tập trung cao cho công tác tiêm vắc xin covid 19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Những trẻ bị nhiễm covid 19 đã khỏe thì sau 3 tháng mới được tiêm vắc xin phòng chống covid. Các phòng tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. Triển khai và thực hiện tốt Kết luận của các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện trong quý 1/2022. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án được phê duyệt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát  để đạt chất lượng cao. Đẩy nhanh chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến từ huyện đến cơ sở.

 

                                                                                                                         Lan Anh - Trung tâm VHTT&TT Thanh Chương

Tin tức
  • Hãy chiến thắng giặc Covid
1