ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
UBND huyện Thanh Chương triển khai Đề án sản xuất vụ Xuân năm 2022
Lượt xem: 372
Ngày 27/11, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án sản xuất vụ Xuân năm 2022. Các đồng chí Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện, Lê Đình Thanh - P. Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị còn có 38 điểm cầu trên toàn huyện.

Vụ Xuân năm 2022, toàn huyện phấn đấu gieo trồng 14.800 ha cây ngắn ngày; sản lượng lương thực có hạt dự ước đạt 73.000 tấn, trong đó cây lúa phấn đấu gieo trồng được 8.600 ha, năng suất ước đạt 67 tạ/ha với cơ cấu giống chủ yêu là giống lúa lai như Thái Xuyên 111, Phú ưu 978, VT404, Long Hương 8117… Chăm sóc tốt diện tích chè hiện có, đặc biệt là diện tích chè và cây có múi trồng mới, chỉ đạo trồng dặm diện tích bị chết, khai thác triệt để mọi nguồn nước phục vụ công tác chống hạn, quản lý tốt các vườn ươm giống chè để đảm bảo công tác trồng mới năm 2022. Phấn đấu trồng rừng tập trung vụ Xuân đạt 800 ha, cây phân tán 300.000 cây, Tiếp tục khoanh nuôi, quản lý bảo vệ rừng, PCCC, phòng chống khai thác lâm sản trái phép... Chỉ đạo tăng đàn lợn, quan tâm chỉ đạo công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi trước khi tái đàn và sử dụng giống có nguồn gốc rõ ràng; Chỉ đạo phát triển đàn gia cầm, đàn trâu bò theo kế hoạch; Phấn đấu tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt 80% tổng đàn; Tập trung khai thác diện tích mặt nước tự nhiên trên địa bàn, tiếp tục chuyển đổi một số vùng trồng các loại cây hiệu quả thấp sang nuôi trồng thủy sản nếu đảm bảo đủ điều kiện.

Anh-tin-bai

Đồng chí Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Trong bối cảnh hiện nay, Nông nghiệp vẫn tiếp tục khẳng định là bệ đỡ của nền kinh tế; Nông nghiệp phải gắn với thị trường, nông dân cần quan tâm sản xuất những sản phẩm thì trường cần, chứ không sản xuất nhưng gì đang có, cần mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, sản xuất cây, con có giá trị kinh tế cao, và thị trường đang ưa chuộng. Vụ Xuân là một trong những vụ sản xuất chính trong năm 2022, đồng chí yêu cầu ngành nông nghiệp, các địa phương cần quan tâm chỉ đạo một cách quyết liệt để có một mùa vụ thắng lợi, bội thu.

Anh-tin-bai

 

Đồng chí Lê Đình Thanh - P. Chủ tịch UBND huyện kết luận tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đình Thanh - P. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu ngành nông nghiệp và các địa phương cần bố trí ổn định diện tích gieo trồng, thực hiện nghiêm túc lịch thời vụ và định hướng cơ cấu, yêu cầu cơ cấu tập trung, tăng cường đầu tư thâm canh, bón đúng, bón đủ, bón cân đối giữa phân bón hữu cơ và vô cơ, áp dụng tốt các tiến bộ KHKT, chủ động phòng chống dịch bệnh, với phương châm đảm bảo sản xuất an toàn, bền vững, hiệu quả; đảm bảo 100% diện tích mạ phủ ni lông, khai thác tối đa và phát huy cao mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất. Kiên quyết loại bỏ các loại giống có năng suất thấp, chất lượng kém, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

 Thành Trung - Trung tâm VH,TT&TT huyện

 

Tin tức
  • Hãy chiến thắng giặc Covid
1