ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Những thành tựu về kinh tế - xã hội năm 2010
Lượt xem: 145
1. Về Kinh tếTốc độ tăng trưởnggiá trị sản xuất đạt 20,41%/KH 20,73%. trong đó: Nông, lâm, Ngư nghiệp tăng8,99%/KH 12,1%, Công nghiệp - Xây dựng tăng 25,41%/KH 24,7%, dịch vụ tăng26,28% /KH 25,0%.

1. Về Kinh tế

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 20,41%/KH 20,73%. trong đó: Nông, lâm, Ngư nghiệp tăng 8,99%/KH 12,1%, Công nghiệp - Xây dựng tăng 25,41%/KH 24,7%, dịch vụ tăng 26,28% /KH 25,0%.

Cơ cấu kinh tế: Tỷ trọng Nông, Lâm, Ngư nghiệp 36,3%/KH 37,36%, Công nghiệp - Xây dựng 26,9%/KH 26,12%, Dịch vụ 36,8%/KH 36,52%.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 14,11 triệu đồng.

Thu nhập bình quân trên diện tích canh tác nông nghiệp đạt 38,0 triệu đồng

1.1. sản xuất nông nghiệp: 1. Về Kinh tế

Tổng giá trị sản xuất Nông, Lâm, Ngư nghiệp dự ước 984.267 triệu đồng, đạt 97,20%KH, so cùng kỳ tăng 8,99% (trong đó nông nghiệp 783.897 triệu đồng đạt 96,5%KH, Lâm nghiệp 171.818 triệu đồng đạt 105,53% KH, Ngư nghiệp 28.552 triệu đồng đạt 76,2% KH)

Tổng sản lượng cây có hạt 104.846 tấn đạt 93,9%KH, bằng 99,3% so cùng kỳ (trong đó thóc 70.471 tấn đạt 85,84%KH, so cùng kỳ bằng 86,15% và ngô cả năm 34.375 tấn đạt 116,21% KH, so cùng kỳ tăng 44,35%).

Chè công nghiệp trồng mới dự ước 450 ha đạt 56,25% KH, so cùng kỳ tăng 54,11%; Đưa tổng diện tích chè công nghiệp lên 4.446 ha.

Tổng đàn trâu, bò tăng 0,8%, tổng đàn lợn kỳ tăng 7,8% (trong đó đàn lợn nái tăng 29,2%).

Trồng rừng tập trung 2.450 ha đạt 100% KH, so cùng kỳ tăng 7,6%.

1.2. tiểu thủ công nghiệp:

Giá trị sản xuất dự ước 416.669 triệu đồng, đạt 97,8% KH, tăng 16,83% so cùng kỳ. Các sản phẩm chủ yếu đạt được, như: Gạch nung đạt 75 triệu viên, đạt 96,15% KH, tăng 7,14% so cùng kỳ. Tinh bột sắn 26.800 tấn, đạt 95,71% KH, bằng 95,71% so cùng kỳ. Sản lượng chè búp khô 5.960 tấn đạt 91,69% KH, so cùng kỳ bằng 96,13%. Gạnh không nung 120 triệu viên đạt 109% KH năm, so cùng kỳ tăng 60%. Khai thác cát sạn đạt 968.000 m3 đạt 101,9% KH, so cùng kỳ tăng 7,6%.v.v.

UBND tỉnh công nhận 2 làng nghề (làng nghề sản xuất hương tại Thanh Liên, làng nghề rèn Thanh Lương) và UBND huyện công nhận 3 làng có nghề ở Đồng Văn, Ngọc Sơn, Phong Thịnh

1.3. hoạt động thương mại dịch vụ:

Dịch vụ thương mại: Doanh số hoạt động thương mại trên địa bàn đạt 463,0 tỷ đồng, đạt 102,89% KH, bằng 118,1% cùng kỳ.

Dịch vụ vận tải: Tổng doanh thu vận tải ước đạt 38,2 tỷ đồng, tăng so cùng kỳ 28,72%.

Các hoạt động dịch vụ khác: Số thuê bao điện thoại bình quân 39 máy/ 100 dân

1.4. thu ngân sách:

Năm 2010 trên địa bàn huyện thu được 31.885 triệu đồng, đạt 117,9% KH, tăng 17,7% so cùng kỳ. chi ngân sách ước đạt 347,090 triệu đồng, 125,5% KH và bằng 116,7% so cùng kỳ. Tổng thu các loại quỹ 736 triệu đồng đạt 117% KH.

1.5. về xây dựng cơ sở hạ tầng:

- Các hạng mục công trình triển khai thi công đúng kế hoạch, tổ chức thi công đảm bảo tiến độ, nhất là các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội huyện Đảng bộ khoá 29.

- Công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án cơ bản hoàn thành tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công thực hiện .

2. về văn hoá - xã hội:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2009 - 2010. Tỷ lệ huy động các cháu vào nhà trẻ đạt 28% so cùng kỳ tăng 3%, tỷ lệ cháu vào học mẫu giáo đạt 85,5%, tăng 1,4% so cùng kỳ, cháu 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 99%, so cùng kỳ tăng 0,07%. Học sinh THCS được công nhận tốt nghiệp đạt tỷ lệ 98%, tăng 3,5% so năm 2009. Học sinh giỏi cấp huyện có 877 em, học sinh giỏi cấp tỉnh 147 em; Giáo viên giỏi cấp huyện 163 người, giáo viên giỏi cấp tỉnh 26 người.tỷ lệ tốt nghiệp THPT bình quân toàn huyện đạt 98,25%, tăng 13,15% so cùng kỳ.

Trong năm có thêm 12 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia đạt 109,1% KH đưa tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia lên 45 trường (tỷ lệ 35%).

- Lĩnh vực y tế và công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân: Năm 2010 có thêm 1 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, đạt 97,22% kh. tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ 92,1% đạt 92,1% KH; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 19%, giảm 2,2% so cùng kỳ; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh 85%, tăng 6,25% so cùng kỳ.

- Các lĩnh vực văn hoá, thể dục thể thao, thông tin truyền thông :tỷ lệ gia đình văn hoá 76% đạt 89,41%KH.

- Giải quyết việc làm mới cho 3.500 lao động đạt 100% KH, trong đó XKLĐ 870 người đạt 87% KH; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 15,52% xuống còn 11,57%/KH 13%. Thực hiện tốt các chính sách xã hội đối với người có công, chi trả đầy đủ và kịp thời trợ cấp cho các đối tượng chính sách.

3. công tác cải cách hành chính:

Từ huyện đến cơ sở đạt được nhiều kết quả, đến nay 96% cán bộ công chức xã có bằng cấp chuyên môn phù hợp với công việc đang đảm nhận. triển khai thực hiện đề án 30 của chính phủ, các phòng và bộ phận chuyên môn ubnd huyên đã tập trung rà soát các văn bản để đơn giảm hoá thủ tục hành chính. xây dựng quy trình thủ tục hành chính và đã được công nhận đạt tiêu chuẩn iso 9001 - 2008

4. tình hình quốc phòng an ninh:

Trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Tai tệ nạn xã hội giảm so với năm trước. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc được triển khai sâu rộng, có chất lượng. Dân chủ cơ sở được thực hiện tốt. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt được một số kết quả tốt.

Thanh Chương là vùng đất có bề dày truyền thống văn hoá, yêu nước và cách mạng, Thanh Chương có nhiều Di tích lịch sử Văn hoá cấp Quốc gia và cấp tỉnh như: Đền Bạch Mã xã Võ Liệt, đền Hữu xã Thanh Yên là di tích Lịch sử - Kiến trúc - Nghệ Thuật, nhà thờ và mộ Quận công Trần Hưng Học, Trần Hưng Nhượng xã Thanh Xuân, nhà thờ đồng chí Nguyễn Sỹ Sách xã Thanh Lương, nhà thờ họ Nguyễn Duy và cây sui Diên Tràng xã Thanh Phong. Trên địa bàn huyện có nhiều danh thắng như Thác Lụa xã Thanh Hương, thác Cối ở xã Thanh Hà, Hang Dơi ở xã Thanh Thuỷ…


Tin tức
  • Hãy chiến thắng giặc Covid
1