ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương: 200 đại biểu tham gia tập huấn nghiệp vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Lượt xem: 61
Chiều ngày 16/6, Sở Tư pháp vừa phối hợp với UBND huyện Thanh chương tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho 200 đại biểu là các thành viên Hội đồng tiếp cận pháp luật huyện, Chủ tịch UBND, công chức: Văn phòng HĐND-UBND, Tư pháp - Hộ tịch, Trưởng công an, chủ tịch UBMTTQ 38 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Anh-tin-bai

Các đại biểu về tham dự hội nghị.

Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được tiếp thu những nội dung cơ bản Quyết định số 25/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gồm 8 điều; Thông tư số 09 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn thi hành Quyết định số 25 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Kế hoạch 552 của UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai QĐ số 25/2021 của Thủ tướng Chính Phủ và Thông tư  số 09/2021 của Bộ tư pháp. Trong đó, tập trung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, điều kiện công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Anh-tin-bai

Cán bộ Sở Tư pháp trực tiếp lên lớp.

Đây là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực nhằm giúp đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện cập nhật kịp thời những quy định mới để triển khai thực hiện có hiệu quả ngay trong năm 2022 và những năm tiếp theo tại địa phương./.

                                                                                                      Hữu Thịnh - Trung tâm VHTT&TT Thanh Chương

Tin tức
  • Hãy chiến thắng giặc Covid
1