ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương: Tham gia hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin, tập huấn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở năm 2022.
Lượt xem: 36
Sáng ngày 18/5, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin, tập huấn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở năm 2022. Tham gia ở điểm cầu huyện ta có lãnh đạo Phòng văn hóa,  lãnh đạo, viên chức phụ trách Đài truyền thanh Trung tâm VHTT&TT huyện, công chức công nghệ - thông tin cơ quan UBND huyện và công chức văn hoá - xã hội ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Anh-tin-bai

Toàn cảnh hội nghị.

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu đã được tiếp thu những nội dung quan trọng của các chuyên đề: chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025. Nội dung cơ bản Thông tư số 39 của Bộ TTTT quy định về quản lý Đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT - viễn thông. Hướng dẫn xác định và thực thi bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ và hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc sử dụng hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ truyền thanh cơ sở.

Anh-tin-bai

Đồng chí Đặng Văn Hóa - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin quán triệt nội quy lớp học tập huấn.

Đây là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực nhằm trang bị, cung cấp thông tin để cán bộ làm công tác thông tin ở cơ sở biết, nắm bắt được chiến lược phát triển thông tin cơ sở trong thời gian tới để áp dụng vào thực tiễn đạt kết quả cao.

                                                                                                Hữu Thịnh - Trung tâm VHTT&TT Thanh Chương

Tin tức
  • Hãy chiến thắng giặc Covid
1