ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương: Triển khai công tác xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022.
Lượt xem: 93
Dước sự chủ trì của đồng chí Trình Văn Nhã - Chủ tịch, UBND huyện vừa tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022.

Theo kế hoạch, năm 2022 toàn huyện phấn đấu xây dựng 3 xã đạt chuẩn NTM đó là Thanh Hương, Thanh Chi và Thanh Ngọc. 3 xã đạt NTM nâng cao đó là Thanh Tiên, Thanh Phong và Thanh Liên và 1 xã Thanh Lĩnh đạt NTM kiểu mẫu. Đối với các xã đã đạt chuẩn NTM không nằm trong lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022, phấn đấu tăng thêm 2 tiêu chí NTM nâng cao trở lên. Các xã chưa đạt chuẩn NTM xây dựng ít nhất 1 xóm NTM, 1 tiêu chí cấp xã đạt chuẩn NTM.

Anh-tin-bai

Các đại biểu về tham dự hội nghị.

 Đến thời điểm đối với 3 xã xây dựng NTM đã đạt được 15/19 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa đạt đó là giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hoá và môi trường. Đối với 3 xã xây dựng NTM nâng cao, đến nay: Thanh Tiên và Thanh Liên đã đạt 11/15 tiêu chí, Thanh Phong đã đạt 12/15 tiêu chí. Đối với xã NTM kiểu mẫu Thanh Lĩnh cần tiến hành nâng cấp, cải tạo và mở rộng các tuyến đường giao thông. Tiếp tục duy tu, bảo trì, cải tạo và nâng cấp hệ thống thủy lợi, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất văn hoá, thành lập thêm 1 HTX nông nghiệp, xây dựng 1 sản phẩm OCOP 3 sao trở lên. 

Anh-tin-bai

Lãnh đạo xã Thanh Lâm phát biểu ý kiến, quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn NTM trong năm 2023.

Tại các điểm cầu, các địa phương đã tham gia phát biểu ý kiến, quyết tâm cao để xây dựng xã đạt  NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Tuy nhiên để thực hiện đạt mục tiêu trên, các địa phương cũng đề nghị huyện tiếp tục hỗ trợ xi măng để nhân dân làm giao thông nông thôn, quan tâm và hỗ trợ kinh phí cho các xã xây dựng các công trình như trường học, nhà văn hoá,… Để các địa phương hiểu rõ thực trạng, tại hội nghị đồng chí Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng đã giải trình từng ý kiến cụ thể.

 

Anh-tin-bai

Đồng chí Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến, giái trình và làm rõ kết quả xây dựng NTM ở các địa phương.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện đã khẳng định cuộc họp chiều nay rất chất lượng. Các ý kiến phát biểu chất lượng. Tuy nhiên bên cạnh những xã tích cực thì cũng còn một số tồn tại đó là công tác xây dựng NTM ở 1 số xã đang còn cầm chừng. Ngay sau hội nghị này, BCĐ NTM huyện sẽ làm thêm 1 phụ lục các xã, xóm đăng ký về đích NTM trong năm 2022. Thời gian tới các địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng NTM. Kiện toàn lại BCĐ, xây dựng kế hoạch hoàn thành các tiêu chí còn lại. Tiếp tục huy động nội lực và phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến xóm. Định kỳ hàng tháng các địa phương tổ chức họp để nghe tiến độ thực hiện NTM. Các ngành, phòng phải bám sát cơ sở để đôn đốc, chỉ đạo và hoàn thành mục tiêu đề ra. Phấn đấu cuối nhiệm kỳ cơ bản các xã trên địa bàn đều về đích NTM.

 

 

                                            Lan Anh-Trung tâm VH,TT&TT Thanh Chương

Tin tức
  • Hãy chiến thắng giặc Covid
1