ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương Hội thảo Vai trò Ban vì sự tiến bộ phụ nữ trong hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới
Lượt xem: 129
Vừa qua, tại huyện Thanh Chương, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ  tỉnh tổ chức hội thảo triển khai  các giải pháp lồng ghép các chỉ tiêu, mục tiêu vì bình dẳng giới  giai đoạn  2021-2030 vào chương trình công tác, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội địa phương. 
Anh-tin-bai

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự Hội thảo có đồng chí Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc sở LĐTB XH trưởng phó Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnhTại hội thảo, các đại biểu phát biểu tham luận chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, đồng thời trao đổi, thảo luận về chức năng, nhiệm vụ của Ban VSTBPN các cấp, qua đó đề xuất giải pháp giúp Ban VSTBPN các cấp hoạt động hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, xu thế chung của việc thúc đẩy bình đẳng giới và VSTBPN cả nước và thế giới.Cũng tại hội thảo các đại biểu còn được nghe các chuyên đề như: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo của cơ quan dân cử; phòng chống mua bán bán người….

Đình Hào –Văn Lý. 

Tin tức
  • Hãy chiến thắng giặc Covid
1