ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Bộ GD&ĐT kiểm tra thực hiện đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3 tại Thanh Chương.
Lượt xem: 129
Ngày 1/6, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do ông Tạ Ngọc Trí – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) dẫn đầu đã đi kiểm tra công nhận tỉnh Nghệ an đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3 tại huyện Thanh Chương.
Anh-tin-bai

Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc tại trường Tiểu học xã Thanh Tiên.

Trước khi làm việc với huyện, đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3 tại 2 trường: Tiểu học xã Thanh Tiên và Tiểu học xã Đồng Văn. Tại các nhà trường, đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ phổ cập giáo dục tiểu học - xóa mù chữ; kiểm tra mức độ phổ cập giáo dục tiểu học tại 2 hộ gia đình trên địa bàn.

Anh-tin-bai

Đồng chí Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Chương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục - xóa mù chữ trên địa bàn huyện.

Anh-tin-bai

Hồ sơ phổ cập giáo dục tiểu học - xóa mù chữ năm 2021 của 36 trường Tiểu học, 1 trường Tiểu học & THCS trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo, toàn huyện Thanh Chương hiện có 36 trường Tiểu học, 1 trường Tiểu học & THCS với 688 phòng học, cơ bản các nhà trường có tương đối đầy đủ các phòng chức năng để phục vụ dạy học; tổng số cán, bộ, giáo viên, nhân viên là 1018 người; chất lượng giảng dạy, giáo dục của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngày càng được khẳng định. Trẻ 6 tuổi học lớp 1 đạt tỷ lệ 99,98%; Tổng số trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 96,44%; Năm 2021, có 38/38 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; Cấp huyện đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Hồ sơ phổ cập giáo dục tiểu học - xóa mù chữ hàng năm được lưu trữ đầy đủ, khoa học.

Anh-tin-bai

Đồng chí Tạ Ngọc Trí - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) kết luận tại buổi làm việc với huyện Thanh Chương.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Ngọc Trí - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ GD&ĐT đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ trên địa bàn. Đồng thời đề nghị huyện Thanh Chương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao hiểu biết cho nhân dân và cộng đồng về công tác phổ giáo dục - xoá mù chữ trên địa bàn huyện; Hiệu trưởng các nhà trường cần tăng cường công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với công tác phổ cập giáo dục - xoá mù chữ; chú trọng thực hiện Nghị quyết số 29-NQTW ngày 4/11/2013, Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong thời gian nghỉ hè, các nhà trường cần rà soát, đánh giá lại cơ sở vật chất như khuôn viên nhà trường, các thiết bị phục vụ công tác dạy học để tham mưu các cấp các ngành để có phương án sửa chữa, thay thế, bổ sung kịp thời nhằm đảm bảo cho công tác dạy và học trong năm học mới.

Kết thúc buổi làm việc, đoàn đã công nhận huyện Thanh Chương đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3.

Thành Trung - Trung tâm VH, TT&TT Thanh Chương

Tin tức
  • Hãy chiến thắng giặc Covid
1