ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Ngân hàng chính sách huyện hội nghị giao ban
Lượt xem: 45
Vừa qua, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động tín dụng chính sách quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022.
Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiền, Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban đại diện, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, Ngân hàng CSXH huyện.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, trong quý I năm 2022, NHCSXH huyện đã chủ động bám sát chỉ đạo của Ngân hàng cấp trên và Nghị quyết của Ban đại diện HĐQT tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được giao, triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm huy động nguồn lực để tập trung cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác và đã đạt được những kết quả cao, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng nguồn vốn đến ngày 31/3/2022 đạt 725.632 triệu đồng, tăng 30.310 triệu đồng so với đầu năm; doanh số cho vay trong quý đạt 43.636 triệu đồng cho 1.058 lượt khách hàng vay vốn; Doanh số thu hồi nợ trong quý là 35.676 triệu đồng triệu đồng. Tổng dư nợ đạt 700.279 triệu đồng, tăng 8.061 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ tăng  trưởng 1.16%;  Tổng nợ xấu là 1.106 triệu đồng, tỷ lệ 0,158%, gồm nợ quá hạn 576  triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,082% tổng dư nợ, giảm so với đầu năm 34  triệu đồng, nợ khoanh 530 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0.076%.  Hoạt động giao dịch xã tiếp tục được quan tâm củng cố; Hoạt động tổ TK & VV đi vào ổn định, có 394/407 tổ xếp loại tốt (tỷ lệ 96,8%).

Hầu hết các giao dịch cho vay, thu nợ, thu lãi và tiền gửi tiết kiệm được thực hiện tại điểm giao dịch cố định tại xã. Tỷ lệ giao dịch được thực hiện tại điểm giao dịch xã: 94,5%, thu nợ 85%, thu lãi 99,8%. Hoạt động giao dịch tại xã của NHCSXH ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các khâu công việc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng, là điểm kết nối giữa Ngân hàng và chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quý II năm 2022, Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH huyện đã bám sát quy chế hoạt động, thực hiện nghiêm việc triển khai nghị quyết, quyết định của HĐQT cấp trên; hoạt động tín dụng chính sách được triển khai thực hiện đạt được kết quả tốt, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; phân bổ nguồn vốn ở các chương trình cho vay; triển khai đầy đủ các chủ trương chính sách mới đến các tầng lớp nhân dân. Công  tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm thường xuyên. Công tác bình xét đối tượng vay vốn được đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng

Kết luận tại hội nghị Trưởng Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện Thống nhất triển khai mục tiêu, nhiệm vụ trong quý II:

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung của chỉ thị 29-CT/TU, kế hoạch 463/KH-UBND, chỉ thị 19-CT/HU, cũng như kế hoạch số 1713/KH-UBND nhằm huy động nguồn lực và huy động cả hệ thống chính trị để thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát: Các thành viên Ban đại diện thuộc Ban ngành cấp huyện sắp xếp thời gian để thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo kế hoạch đề ra từ đầu năm. Đối với Chủ tịch UBND xã thực hiện kiểm tra theo văn bản 819/NHCS-TDNN ngày 09/4/2015 của Tổng Giám đốc NHCSXH.

Chỉ đạo thực hiện cho vay các chương trình theo Nghị quyết 11/NQ-CP về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình.

Chuẩn bị báo cáo, các điều kiện cần thiết để tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ.

Bên cạnh những nhiệm vụ chung đồng chí Trưởng ban yêu cầu các thành viên ban bám sát Nghị quyết của Ban để thực hiện các nội dung cụ thể nhằm hoàn thành mục tiêu trong quý II năm 2022./.

 

                                                                             Trần Thị Vân- NHCSXH huyện

Tin tức
  • Hãy chiến thắng giặc Covid
1