ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2021
Lượt xem: 93
Vừa qua, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2021 và triển khai nhiệm vụ quý 1 và năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hữu Hiền, Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban đại diện, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, Ngân hàng CSXH huyện.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, trong năm 2021, NHCSXH huyện đã chủ động bám sát chỉ đạo của Ngân hàng cấp trên và Nghị quyết của Ban đại diện HĐQT tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được giao, triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm huy động nguồn lực để tập trung cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác và đã đạt được những kết quả cao, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

 

Anh-tin-bai

Thành viên Ban đại diện, Giám đốc Trần Thị Mai Hạnh trình bày báo cáo

Đến ngày 31/12/2021, tổng nguồn vốn quản lý đạt 695.292 triệu đồng, tăng 40.424 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn 6,17%, gồm:

Nguồn vốn trung ương bao gồm cả nguồn huy động tại địa phương được trung ương cấp bù lãi suất 686.743 triệu đồng, tăng 39.842 triệu đồng, tốc độ tăng: 6,16%, chiếm 98,77% tổng nguồn vốn. Trong đó nguồn vốn huy động từ tổ chức, cá nhân là 80.799 triệu đồng, tăng so với đầu năm 3.373 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch; tiền gửi tổ TK & VV là 46.376 triệu đồng, tăng so với đầu năm 10.218 triệu đồng, đạt 276% kế hoạch năm. Trong năm tiếp tục triển khai sản phẩm tiền gửi tiết kiệm mới là sản phẩm gửi góp đã tạo điều kiện cho khách hàng có nhiều lựa chọn cho nhu cầu tích lũy một khoản tiền trong tương lai, phù hợp với đối tượng khách hàng có thu nhập trung bình tại địa phương.

 Nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện, xã: 8.549 triệu đồng, tăng 582 triệu so với đầu năm, chiếm 1,23 tổng nguồn vốn.

 Doanh số cho vay cả năm đạt 189.511 triệu đồng cho 4.748 lượt khách hàng vay vốn  giảm 44.288 triệu đồng so với năm trước. Trong đó: doanh số cho vay hộ nghèo 17.398 triệu đồng, Hộ cận nghèo: 37.128 triệu đồng, Hộ thoát nghèo 26.515 triệu đồng, Hộ SXKD vùng khó khăn 52.388 triệu đồng, NS & VSMTNT 36.036 triệu đồng, HSSV 5.813 triệu đồng, GQVL 7.233 triệu đồng....

 Doanh số thu nợ cả năm đạt 150.564 triệu đồng. Trong đó: thu nợ chương trình hộ nghèo 14.597 triệu đồng, hộ cận nghèo 39.501  triệu đồng, hộ mới thoát nghèo 15.027  triệu đồng, Hộ SXKD VKK  44.891 triệu đồng,  HSSV 8.274 triệu đồng,  NS & VSMTNT 15.392 triệu đồng, trồng rừng WB3 là 4.365 triệu đồng.

 Tổng dư nợ đạt 692.269 triệu đồng, tăng 37.734 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng 5,76%, hoàn thành 99,95% kế hoạch dư nợ. (Trong đó có chương một số chương trình tăng trưởng là hộ nghèo 2.629 triệu đồng, hộ mới thoát nghèo tăng 11.518 triệu đồng, hộ sản xuất kinh doanh VKK tăng 7.496 tăng triệu đồng, NS & VSMTNT tăng 20.632 triệu đồng, GQVL tăng 2.595 triệu đồng, Cho vay nhà ở theo Nghị định 100 tăng 5.287 triệu đồng, riêng chương trình hộ cận nghèo, trồng rừng WB3 và chương trình HSSV là những chương trình đang tiếp tục cho vay nhưng có dư nợ giảm so với đầu năm). Có 20 xã có dư nợ tăng, 18 xã có dư nợ giảm so với đầu năm.

Hầu hết các giao dịch cho vay, thu nợ, thu lãi và tiền gửi tiết kiệm được thực hiện tại điểm giao dịch cố định tại xã. Tỷ lệ giao dịch được thực hiện tại điểm giao dịch xã: giải ngân 94,2%, thu nợ 86,6%, thu lãi 99,99%. Hoạt động giao dịch tại xã của NHCSXH ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các khâu công việc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng, là điểm kết nối giữa Ngân hàng và chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021, Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH huyện đã bám sát quy chế hoạt động, thực hiện nghiêm việc triển khai nghị quyết, quyết định của HĐQT cấp trên; hoạt động tín dụng chính sách được triển khai thực hiện đạt được kết quả tốt, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; phân bổ nguồn vốn ở các chương trình cho vay; triển khai đầy đủ các chủ trương chính sách mới đến các tầng lớp nhân dân. Công  tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm thường xuyên. Công tác bình xét đối tượng vay vốn được đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng.

 

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Hữu Hiền Phó chủ tịch UBND huyện kết luận tại Hội nghị

 

Kết luận tại hội nghị Trưởng Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện đề nghị Chủ tịch UBND 38 xã, thị trấn kiêm thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị huyện Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung của chỉ thị 29-CT/TU, kế hoạch 463/KH-UBND, chỉ thị 19-CT/HU, cũng như kế hoạch số 1713/KH-UBND, công văn số 2190/UBND-NGH  ngày 27/9/2021 nhằm huy động nguồn lực và huy động cả hệ thống chính trị để thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn. Xem xét, giao kế hoạch huy động vốn và kế hoạch phân bổ vốn các chương trình tín dụng cho các địa phương một cách kịp thời khi được cấp trên chuyển vốn, tạo điều kiện cho công tác giải ngân được nhanh nhất. Xây dựng, chỉ đạo và tổ chức triển khai kịp thời, nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, của Ban đại diện đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đồng thời đôn đốc, chỉ đạo Trưởng ban giảm nghèo cấp xã khắc phục, chấn chỉnh sai sót theo các nội dung Thông báo kết luận kiểm tra của Trưởng ban đại diện HĐQT huyện. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cung cấp đầy đủ danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022; tích cực rà soát, xác nhận các đối tượng được thụ hưởng chính sách đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác để tạo điều kiện cho ngân hàng CSXH giải ngân thuận lợi, nhanh chóng. UBND các xã, thị trấn thường xuyên rà soát các hộ rơi vào diện hộ nghèo, cận nghèo trong năm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để NHCSXH cung ứng vốn kịp thời giúp các hộ có vốn để phát triển kinh tế. Phối hợp với các tổ chức CT-XH, chỉ đạo các ngành liên quan rà soát lập hồ sơ trình xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan (nếu có) và cương quyết xử lý thu hồi đối với những hộ có nợ quá hạn cố tình chây ỳ không trả nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các tổ chức nhận ủy thác thực hiện tốt các công đoàn nhận ủy thác, tham gia giao dịch, giao ban với NHCSXH đầy đủ cho đến khi kết thúc phiên giao dịch nhằm bảo vệ tiền và tài sản tại điểm giao dịch và một số nội dụng quan trọng khác. Phối hợp với NHCSXH huyện tổ chức đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng theo văn bản 10726/NHCSXH-QLN ngày 19/11/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH và công văn số 31/BĐD-NHCS.TC, hoàn thành trước ngày 15/05/2022.

 

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Hữu Hiền trao giấy khen cho các thành viên BĐD HĐQT

Cũng tại Hội Nghị  nay, thay mặt cho UBND huyện Đồng chí Nguyễn Hữu Hiền Phó chủ tịch UBND huyện  kiêm Trưởng  ban đại diện HĐQT NHCSXH đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xóa đói, giảm nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội  trong năm 2021 theo quyết định số 4254/QĐ-UBND và quyết định số 4270/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021.

Dương Lê Long

Tin tức
  • Hãy chiến thắng giặc Covid
1