ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương.Tập huấn bồi dưỡng truyền thanh cơ sở.
Lượt xem: 82
Sáng 29/3, Tại trung tâm chính trị huyện Thanh Chương, phòng Văn hóa đã phối hợp với Trung tâm văn hóa, tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ biên tập chương Truyền thanh cơ sở cho 38 học viên là cán bộ công chức văn hóa, cán bộ phụ trách đài 38 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 1 ngày, các học viên sẽ được tiếp thu những nội dung như: Kỹ năng viết tin bài, kết cấu chương trình phát thanh, sản xuất chương trình thời sự phát thanh tổng hợp, cách cài đặt và khai thác và sử dụng phần mềm biên tập âm thanh… Tại lớp tập huấn các học viên đã thảo luận, chia sẻ những cách làm hay và giải pháp thiết thực để khắc phục khó khăn, vướng mắc tại cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - P. Chủ tịch UBND huyện phát hiểu khai mạc lớp tập huấn.

Anh-tin-bai

Đông đủ các đại biểu và học viên tham gia lớp tập huấn

Anh-tin-bai

Cán bộ Trung tâm VH, TT & TT huyện truyền đạt một số nội dung về kỹ năng biên tập và phần mềm xử lý hậu kỳ phát thanh

Thông qua buổi tập huấn, nhằm trang bị cho các cán bộ công chức văn hóa phụ trách phát thanh các kỹ năng cơ bản để xây dựng các chương trình phát thanh địa phương một cách hấp dẫn, đúng kết cấu, đầy đủ thông tin, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, là cầu nối giữa Đảng, nhà nước và nhân dân.

Kết thúc tập huấn, các học viên đã tiến hành làm bài thu hoạch, để đánh giá kết quả học tập.

Đình Hào- Văn Lý.

Trung tâm VHTT&TT Thanh Chương.

Tin tức
  • Hãy chiến thắng giặc Covid
1