ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương: Trên 200 đại biểu tham gia tập huấn Luật Thư viện.
Lượt xem: 49
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện vừa tổ chức hội nghị tập huấn Luật Thư viện và các văn bản liên quan đến lĩnh vực văn hóa. Về dự và trực tiếp lên lớp có đồng chí Nguyễn Minh Quang - Giám đốc Thư viện tỉnh. Với sự tham gia của trên 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo UBND, các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách của thư viện Phòng Văn hóa thông tin, lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo, lãnh đạo và viên chức phụ trách thư viện của trung tâm VHTT&TT huyện, đại diện lãnh đạo và công chức văn hóa ở 38 xã, trị trấn và nhân viên thư viện ở các trường THPT, Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện.
Anh-tin-bai

Các đại biểu về tham dự hội nghị.

Tại đây, các đại biểu đã được tiếp thu những nội dung cơ bản về Luật Thư viện và các văn bản liên quan như Nghị định 93/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết 1 số điều của Luật Thư viện và Thông tư 01/2020 của của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.

Anh-tin-bai

Tất cả những nội dung này đều do đồng chí Nguyễn Minh Quang - Giám đốc Thư viên tỉnh lên lớp.

  Đây là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực nhằm giúp cán bộ làm công tác thư viện trên địa bàn nắm vững Luật để áp dụng vào thực tế đạt kết quả cao. Từ đó nâng cao văn hóa đọc trên địa bàn huyện.

 

                                                                                        Hữu Thịnh - Trung tâm VHTT&TT Thanh Chương.
1 2 
Tin tức
  • Hãy chiến thắng giặc Covid
1