ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương: Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2022.
Lượt xem: 34
Cùng với điểm cầu Trung ương, điểm cầu các tỉnh và thành phố trong cả nước, Bảo hiểm xã hội huyện cũng vừa phối hợp với Bưu điện huyện ra quân hưởng ứng "Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình".Tham gia lễ ra quân có đại diện Ban Tuyên giáo huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND huyện, Hội nông dân huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện và lãnh đạo, cán bộ, viên chức người lao động  Bảo hiểm xã hội huyện và Bưu điện huyện.
Anh-tin-bai

Bảo hiểm xã hội huyện và Bưu điện huyện ra quân hưởng ứng "Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình".

 Với chủ đề “BHXH - điểm tựa của bạn và gia đình”, lễ ra quân năm nay tập trung đẩy mạnh hoạt động truyền thông sâu rộng về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, quyền và lợi ích khi tham gia; nhấn mạnh mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước, ngân sách địa phương với người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; đồng thời, tăng mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu từ ngày 01/01/2022 thì mức lương hưu cũng sẽ tăng tương ứng; những thiệt thòi khi lựa chọn nhận BHXH 1 lần.Trong thời gian qua, BHXH huyện đã tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh hoạt động mạng lưới hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT.

Anh-tin-bai

BHXH huyện trao sổ cho các hộ dân tham gia BHXH ở xã Thanh Thịnh.

Tính đến nay, số người tham gia BHXH bắt buộc là 7852 người; 7385 người tham gia BHXH tự nguyện và 191.207 người tham gia BHYT. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, chú trọng với việc giao dịch thông qua dịch vụ công quốc gia, dịch vụ công của ngành BHXH. Sau khi dự lễ phát động toàn quốc, cán bộ viên chức, người lao động của ngành Bưu điện và BHXH trên địa bàn huyện đã ra quân diễu hành trên các tuyến đường chính để tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT. Đồng thời, chia thành các nhóm nhỏ phát tờ rơi, tư vấn trực tiếp tới hộ kinh doanh, người dân tại các chợ, khu dân cư. Đây là hoạt động mở đầu cho đợt tuyên truyền cao điểm, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn huyện tham gia BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân.

                                                                                          Hữu Thịnh -Trung tâm VHTT&TT Thanh Chương.

 

Tin tức
  • Hãy chiến thắng giặc Covid
1