ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Công an Thanh Chương bồi dưỡng nghiệp vụ công an xã, thị trấn năm 2022
Lượt xem: 229
Sáng ngày 31/3/2022, Công an huyện Thanh Chương đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công an nhân dân cho cán bộ cơ sở năm 2022. Tham gia tập huấn có 100 học viên là Trưởng hoặc Phó Trưởng công an, công an viên của 38 xã, thị trấn. 
Anh-tin-bai

Thượng tá Đậu Viết Thọ khai mạc lớp tập huấn và quán triệt một số nhiệm vụ cho các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 1 ngày, các học viên sẽ được các đồng chí Phó Trưởng Công an huyện trực tiếp truyền đạt 4 chuyên đề đó là: Tiếp nhận, phân loại và xử lý ban đầu nguồn tin tội phạm; Công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng; Một số vấn đề liên quan đến ANQG, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, triển khai xây dựng Tổ dân cư tự quản theo Quyết định số 1410/QĐ-UBND của UBND huyện Thanh Chương; Luật cư trú năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết thi hành, sử dụng phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư.

Anh-tin-bai

Thượng tá Đậu Anh Thắng – P. Trưởng Công an huyện truyền đạt Chuyên đề tiếp nhận, phân loại và xử lý ban đầu nguồn tin tội phạm.

Anh-tin-bai

Đông đủ 100 học viên tham dự lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã những kiến thức cơ bản, các nghiệp vụ quản lý nhà nước về an ninh trật tự ở địa bàn. Qua đó nhằm phát huy hơn nữa vai trò tham mưu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay tại cơ sở, tiếp tục xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Thành Trung - Trung tâm VH, TT&TT Thanh Chương

Tin tức
  • Hãy chiến thắng giặc Covid
1