ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương: 100 học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4.
Lượt xem: 13
Sáng ngày 9/5, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện tổ chức lễ khai giảng lớp bống dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 với sự tham gia của 100 học viên là cán bộ, công viên chức các cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn huyện.

Về dự và phát biểu tại đây, đồng chí Bùi Xuân Xuân Thao - Phó chỉ huy trưởng BCHQS huyện đã mong muốn các học viên tham gia học tập đầy đủ. Chấp hành nghiêm các nội quy, quy định của lớp học đề ra. Các giảng viên tham gia giảng dạy phải nhiệt tình, gắn lý thuyết với liên hệ thực tiễn đặc biệt là những nội dung liên quan đến cuộc chiến tranh giữa Nga và Ucraina.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh lớp học.

 Trong thời gian 4 ngày học tập các học viên sẽ được nghiên cứu 9 chuyên đề cơ bản, đó là: Đường lối quan điểm của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước CHXHCNVN về quốc phòng an ninh, về phát triển KTXH gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Đường lối quan điểm của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về ANTT trong tình hình mới. Đường lối quan điểm của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Phòng chống chiến lược diễn biến hóa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam. Nội dung cơ bản về chiến lược Biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới. Nội dung cơ bản của Luật quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam và Luật dự bị động viên. Phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự về và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

                                                                                                                   Hữu Thịnh - Trung tâm VHTT&TT Thanh Chương 

Tin tức
  • Hãy chiến thắng giặc Covid
1