ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương: Nghe và cho ý kiến vào báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2022.
Lượt xem: 75
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện vừa tổ chức hội nghị nhằm nghe và cho ý kiến vào báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biên, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2022. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng chủ trì.

 

Anh-tin-bai

Toàn cảnh hội nghị.

Tại đây, sau khi nghe Phòng Tư pháp thông qua báo cáo, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đánh giá cao các nội dung được trình bày tại hội nghị, đồng thời bổ sung và làm rõ thêm một số nội dung như về bố cục văn bản. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn. Tổ chức triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Luật phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hoạt động của Hội đồng PBGDPL huyện được thực hiện theo đúng quy chế. Đến nay, toàn huyện có 50 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 523 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. UBND huyện cũng đã triển khai thực hiện tốt các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL và mang lại hiệu quả cao. Cấp huyện đã tổ chức được 17 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với gần 2500 người tham gia. Cấp xã đã tổ chức được 129 cuộc tuyên truyền với 26.529 lượt người tham gia. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nên đã góp phần nâng cao hiểu biết cho đồng bào dân tộc thiểu số 2 xã TĐC Thanh Sơn và Ngọc Lâm. Công tác hòa giải ở cơ sở trong thời gian qua đã được các cấp các ngành quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận và tổ chức hòa giải được 177 vụ việc. Trong đó hòa giải thành công 110 vụ việc. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện cũng đã rất tích cực xây dựng xã đạt chuẩn pháp luật và phát huy hiệu quả của tủ sách pháp luật.

                                                                                                         Hữu Thịnh - Trung tâm VHTT&TT Thanh Chương.

Tin tức
  • Hãy chiến thắng giặc Covid
1