ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật cư trú năm 2020
Lượt xem: 452
Ngày 9/11, UBND huyện đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền về luật cư trú năm 2020 và Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho 225 đại biểu là thành viên hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện, đội quản lý hành chính Công an huyện, phòng tư pháp, Chủ tịch UBND xã, thị trấn, trưởng công an, cán bộ phụ trách công tác quản lý cư trú Công an xã; Công chức Tư pháp. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Báo cáo viên Pháp luật cấp tỉnh truyền đạt nội dung và các điểm nổi bật của Luật Cư trú, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2021, trong đó nhấn mạnh nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật như: bỏ một số nội dung quy định hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến sổ hộ khẩu; bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm phù hợp với phương thức quản lý cư trú mới; thay thế việc đăng ký quản lý thường trú từ sổ giấy sang quản lý bằng công nghệ thông tin; bỏ toàn bộ thủ tục cấp đổi sổ hộ khẩu, cấp lại sổ hộ khẩu, cấp giấy chuyển hộ khẩu. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung các thủ tục: Tách sổ hộ khẩu; xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú.

Anh-tin-bai

Báo cáo viên Pháp luật cấp tỉnh truyền đạt nội dung và các điểm nổi bật của Luật Cư trú và QĐ số 25 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Anh-tin-bai

Đông đủ các đại biểu về tham dự Hội nghị

Báo cáo viên Pháp luật cấp tỉnh cũng đã hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xây dựng xã đạt chuẩn theo Quyết định số 25 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định này quy định nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Áp dụng đối với xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Nguyên tắc thực hiện lấy người dân làm trung tâm trong việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, công bằng, đúng quy định pháp luật; Việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường dân chủ ở cơ sở, vận động Nhân dân thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Thành Trung. Trung tâm VHTT-TT huyện.

Tin tức
  • Hãy chiến thắng giặc Covid
1