ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Các Xã, Thị trấn huyện Thanh Chương
Lượt xem: 959

DANH SÁCH

Bi thư, Chủ tịch các xã trên địa bàn huyện Thanh Chương


TT

Họ tên

Chức vụ

Đơn vị

Số điện thoại

Gmail

1

Ông: Trần Văn Hiếu

TVTĐ,CTHĐND

Hạnh Lâm

 

0979.265.275

Xahlam.tc@gmail.com,

2

Ông:Đặng Hữu Hạnh

Chủ tịch UBND

0944075858

 

1

Ông: Nguyễn Hữu Vĩnh

CT.UBND xã

Thanh Đức

 

0977 117 693

Vinhkt77@gmail.com,

2

Ông: Thái Doãn Bằng

BT ĐU

0385 379 046

băngbt@gmail.com,

1

Phạm Xuân Lực

BTĐU,CTHĐND

Thanh Mỹ

 

098.487.9312

lucthanhmy@gmail.com,

2

Hoàng Phạm Thọ

CT.UBND xã

0986.876.7117

Thoub.tm@gmail.com,

1

Nguyễn Hồng Sơn

BTĐU,CTHĐND

Thanh Nho

 

0977 138 089

Xatnho.tc@gmail.com,

2

Ông: Trần Đình Truyền

CT.UBND

0979 123 215

truyenubthanhnho@gmail.com,

1

Ông: Trần Khắc Kiên

BTĐU,CTHĐND

Thanh Hòa

 

037.433.5999

khackienubndthanhhoa@gmail.com,

2

Ông: Phạm Đình Thế

CT.UBND

0912216328

Phamthe69@gmail.com,

1

Ông: Bùi Gia Hảo

BTĐU,CTHĐND

Cát Văn

 

0976 913 449

Buihao.cv@gmail.com,

2

Ông: Trần Văn Thảo

CT.UBND

0979 103 071

Tranvanthao.cv@gmail.com,

1

Ông: Nguyễn Tư Nhâm

BTĐU,CTHĐND

Phong Thịnh

 

0984 931 809

nhamnguyentu.pt@gmail.com,

2

Ông: Nguyễn Hồng Nhâm

CT.UBND

0962 600 441

Nhamnguyenhong.pt@gmail.com,

1

Ông: Phan Bá Ngọc

CTUBND

Thanh Liên

0969 747 999

ntdocan@gmail.com,

1

Ông: Nguyễn Trọng Bảy

BTĐU,CTHĐND

Thanh Tiên

 

0983 932 495

Xathtien.tc@gmail.com,

2

Nguyễn Hoàng Hưng

CT.UBND xã

098 2 244 995

Hoanghung181@gmail.com,

1

Ông: Nguyễn Văn Hồng

BTĐU,CTHĐND

Thanh Lĩnh

0943858839

Hongbtdanguy.tl@gmail.com,

2

Ông: Nguyễn Trường Tam

CT.UBND xã

0354536564

tamctubndtl@gmail.com,

1

Ông: Phan Bá Hoàng

BTĐU,CTHĐND

Thanh Hương

0985657098

Phanbahoang.th@gmail.com,

2

Ông:Nguyễn Văn Tiến

CT.UBND

0971764738

Nguyenvantienth.tc@gmail.com,

1

Ông: Nguyễn Văn Thế

BTĐU,CTHĐND

Thanh Thịnh

 

0374463587

thepctthanhthinh@gmail.com,

2

Ông: Nguyễn Văn Quân

CT.UBND

0986226195

Anhquaan150870@gmail.com,

1

Ông: Nguyễn Danh Duyên

BTĐU – CTHĐND

Thanh An

 

0961923337

Nguyendanhduyen.tc@gmail.com,

2

Ông: Nguyễn Cảnh Nam

CT.UBND

0981673919

canhnamta@gmail.com,

1

Ông: Nguyễn Văn Chương

BTĐU-CTHĐND

Thanh Chi

0977 531 478

chuongthanhchi@gmail.com,

2

Bà: Trần Thị Trúc

CT.UBND

0978 115 249

Minhtc2011@gmail.com,

1

Ông: Nguyễn Văn Vy

BTĐU-CTHĐND

Thanh Khê

0375 048 417

Vanvytk@gmail.com,

2

Ông: Trần Quốc Hùng

CT.UBND

0339730936

Tranquochungubnd@gmail.com,

1

Ông: Phạn Duy Trinh

BTĐU-CTHĐND

Thanh Thủy

0965 584 599

VTH1986@gmail.com,

2

Ông: Hà Hồng Thái

CT.UBND

0989 056 967

 

1

Ông: Phan Chí Tâm

BTĐU-CTHĐND

Võ Liệt

0917 364 989

Chinhtam69@gmail.com,

2

Ông: Bùi Xuân Lĩnh

CT.UBND

0979 529 995

buixuanlinhubndvoliet@gmail.com,

1

Ông:Tưởng Đăng Phú

BTĐU-CTHĐND

Thanh Long

0977733222

Xathlong.tc@gmail.com,

2

Ông: Đặng Văn Tuấn

CT.UBND

0987.469.252

Dangvantuan75@gmail.com,

1

Ông: Tưởng Quốc Thanh

BTĐU-CTHĐND

 

 

Thanh Giang

0983 632 918

tuongquocthanh@gmail.com,

2

Ông: Nguyễn Văn Hoan

CT.UBND

0942 427 665

Hoantg567@gmail.com,

1

Ông: Nguyễn Văn Tỵ

BTĐU-CTHĐND

Thanh Hà

 

0979 556 291

Nguyenty12@gmail.com,

3

Ông: Đặng Hữu Biền

CT.UBND

0973 559 429

danghuubien@gmail.com,

1

Ông: Trần Hưng Mậu

BTĐU-CTHĐND

Thanh Tùng

0984 641 534

Xathtung.tc@gmail.com,

2

Ông: Phạm Văn Dũng

CT.UBND

0975 536 179

Dungphantt81@gmail.com,


Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1