ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
I. LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

Anh-tin-bai

1. Đồng chí: Trình Văn Nhã

Chủ tịch UBND Huyện

Điện thoại: 0981615888

Email: trinhnhatc@gmail.com

Anh-tin-bai

2. Đồng chí: Nguyễn Hữu Hiền

     Phó Chủ tịch UBND Huyện

 (Phụ trách Kinh tế, Thủ trưởng CQCQ)

Điện thoại: 0962135567

Email:huuhiennv@gmail.com

Anh-tin-bai

3. Đồng chí: Lê Đình Thanh

  Phó Chủ Tịch UBND Huyện

  (Phụ trách Nông Nghiệp)

     Điện thoại: 0987167676

Email:thanhledinh76@gmail.com

Anh-tin-bai

4. Đồng chí: Nguyễn Văn Chiến

      Phó Chủ tịch UBND Huyện

( Phụ trách Văn Xã)

Điện thoại: 0916629789

Email:vanchienna78@gmail.com

 II. TRƯỞNG CÁC PHÒNG UBND HUYỆN

1. Đồng chí: Trần Thanh Nga

Chức vụ: Chánh Văn phòng

Điện thoại:: 0983931190

Email: ngatt.hutc@gmail.com

2. Đồng chí: Đậu Thị Hồng Thảo

Chức vụ: Trưởng phòng TC-KH

Điện thoại: 0915725234

Emailtthaotc@gmail.com           

3. Đồng chí: Nguyễn Cao Thanh

Chức vụ: Trưởng phòng Nội vụ

Điện thoại: 0983561409

 

4. Đồng chí: Trần Phi Hùng

Chức vụ: Trưởng phòng NN&PTNT

Điện thoại: 0948296717

Email:hungtp.hutc@gmail.com

5. Đồng chí: Hoàng Thị Nga

Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp

Điện thoại: 0978041694

Email:namngaan@gmail.com

6. Đồng chí: Đặng Văn Hóa

Chức vụ: Trưởng phòng VH&TT

Điện thoại: 0913 825 762

Email: hoadv.pvhtc@gmail.com

7. Đồng chí: Trần Xuân Hà

Chức vụ: Trưởng phòng GĐ&ĐT

Điện thoại: 0917133123

Email: tranha.hutc@gmail.com

 

8. Đồng chí: Trình Văn Bằng

Chức vụ: Trưởng phòng TN&MT

Điện thoại: 0915 177 158

Email:trinhbangtc@gmail.com

9. Đồng chí: Nguyễn Thế Cường

Chức vụ: Trưởng phòng KT&HT

Điện thoại: 0983 755 377

Email:thecuong.ub@gmail.com

 

10. Đồng chí: Phan Duy Tính

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Điện thoại: 0988 402 014

Email:

 

 
 

 

 

 

Lịch làm việc
TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1 
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 213
  • Trong tuần: 5 024
  • Trong tháng: 26 465
  • Tất cả: 481509