ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐỀ ÁN 06
Lượt xem: 1001

Sở Thông tin và Truyền thông đã biên soạn tài liệu tuyên truyền về Đề án 06, đề nghị các cơ quan, đơn vị tải về làm tài liệu tuyên truyền chính thức.

Tải về

Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1