ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương: 43 hộ nghèo, cận nghèo được tạo sinh kế phát triển kinh tế.
Lượt xem: 219
Hội nông dân huyện và Hội phụ nữ huyện vừa phối hợp tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hỗ trợ, tạo sinh kế cho hội viên thuộc hộ nghèo và cận nghèo ở 8 xã trên địa bàn huyện và tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho các hộ viên nhận sinh kế năm 2022. 
Anh-tin-bai

Toàn cảnh hội nghị.

Năm nay, Hội nông dân và hội phụ nữ huyện sẽ hỗ trợ cho 43 hội viên là hộ nghèo và hộ cận nghèo để mua con giống phát triển chăn nuôi và kinh tế gia đình.Cụ thể: Đối với dê sinh sản 1 hộ sẽ được hỗ trợ 10 triệu đồng, đối với trâu bò sinh sản 1 hộ sẽ được hỗ trợ 15 triệu đồng.

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Xuân Khánh - Chủ tịch Hội nông dân huyện triển khai kế hoạch hỗ trợ, tạo sinh kế cho hội viên.

 Sau thời gian 1 năm đối với dê và 2 năm đối với trâu bò, các hộ được nhận hỗ trợ sẽ phải trả lại cho Ban tổ chức 50% tổng mức hỗ trợ mà các hộ đã được nhận ban đầu để Ban tổ chức tiếp tục hỗ trợ cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn khác.

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện giải trình những ý kiến của các hội viên tham gia mô hình.

Cũng để giúp các hộ có kiến thức và thuận tiện trong chăn nuôi, tại hội nghị này Hội nông dân và Hội phụ nữ huyện đã phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức tập huấn KHKT về phát triển chăn nuôi. Trong quá trình triển khai thực hiện, Hội nông dân và Hội phụ nữ các cấp sẽ theo dõi, kiểm tra trực tiếp tại các hộ dân.

                                                                                           Lan Anh - Trung tâm VHTT&TT Thanh Chương

Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1