ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Hội Nông dân xã Thanh Thịnh tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028.
Lượt xem: 23
Sáng ngày 19/5, Hội Nông dân xã Thanh Thịnh đã tổ chức đại hội đại biểu khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028. Về dự có lãnh đạo Hội Nông dân huyện cùng cấp ủy, chính quyền địa phương.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng cũng như Hội cấp trên, sự giúp đỡ phối hợp có hiệu quả của Chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể cùng với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của cán bộ, hội, hội viên nông dân nên hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân xã đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận: Tổng diện tích gieo trồng đạt 703 ha, tổng sản lượng cây có hạt năm 2022 đạt 2.270 tấn, tăng 45 tấn so với năm 208; tổng đàn gia súc, gia cần đều tăng so với đầu nhiệm kỳ; Thu nhập bình quân năm 2022 đạt 43,9 triệu đồng/người/năm tăng so với năm 2018 là 14,09 triệu đồng/người/năm; trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 134 hội viên, đưa tổng số hội viên đến nay lên 1143 hội viên; Trong nhiệm kỳ đã có 2.350 lượt hộ đăng ký hộ SXKD giỏi; tích cực triển cải tạo vườn tạp, xây dựng NTM, trong đó có 2 vườn đạt vườn chuẩn NTM. Tham gia cuộc thi vườn chuẩn NTM đẹp do huyện tổ chức đạt 1 giải nhất; xây dựng được 5 hàng cây Nông dân ơn Bác; thành lập 2 tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng cây ăn quả và nuôi ong lấy mật; xây dựng 3 mô hình phát triển kinh tế; hội đã tổ chức cho cán bộ và hội viên tham quan các mô hình phát triển kinh tế trong và ngoài huyện; Hoạt động tu vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển SXKD có nhiều đổi mới như: Tham mưu cho Ban quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân xã quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đóng góp của hội viên trên 100 triệu đồng, cho 4 hội viên vay để đầu tư sản xuất. Phối hợp với ngân hàng CSXH, Agribank cho hội viên vay vốn để phát triển kinh tế, thực hiện các chương trình an sinh xã hội một cách tích cực; Làm tốt công tác tập huấn KHKT cho hội viên, cung ứng kịp thời đầy đủ phân bón, giống cho hội viên nông dân sản xuất; Phối hợp với UBND xã, các ngành tuyên truyền vận động hội viên nông dân đóng góp trên 10,66 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, vận động hiến 7.500m2 đất, 2.600 cây các loại, đóng góp hàng ngàn ngày công để xây dựng NTM. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đại hội cũng đã nêu lên những tồn tại, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm đồng thời đã đề ra mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ tới đó là: Kết nạp hội viên mới mỗi năm tăng lên từ 35-40 hội viên; giới thiệu hội viên ưu tú kết nạp vào đảng 5 hội viên cả nhiệm kỳ; 91% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa; hàng năm đăng ký tham gia xây dựng được 1 mô hình kinh tế tập thể, 1 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn, đăng ký giúp đỡ xóa được ít nhất 1 hộ nghèo; hàng năm xây dựng được 5-6 vườn mẫu nông dân và ít nhất 1 vườn chuẩn NTM; 20% chi hội trở lên đạt loại xuất sắc và tốt; Hội nông dân xã phấn đấu đạt danh hiệu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Anh-tin-baiRa mắt BCH Hội Nông dân xã Thanh Thịnh nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 9 đồng chí.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, đại hội đã bầu 9 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ mới, bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện trong thời gian tới và tặng hoa cho các đồng chí không tham gia vào BCH nhiệm kỳ 2023-2028.

Thành Trung – Trung tâm VH, TT&TT huyện.

Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1