ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Tài liệu hội nghị Triển khai kế hoạch chuyển đổi số
Lượt xem: 726

Tài liệu phục vụ Hội nghị triển khai Kế hoạch chuyển đối số đến năm 2025 và ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số

1. Chương trình Hội nghị triển khai Kế hoạch chuyển đổi số

2. Kế hoạch chuyển đổi số huyện Thanh Chương đến năm 2025

3. Phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ chuyển đổi số huyện

4. Hướng dẫn triển khai tổ công nghệ số cộng đồng; phổ cập kỹ năng số cộng đồng

5. Các bài tham luận tại hội nghị

Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1