ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và khả năng sử dụng tiếng Anh trong kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023
Lượt xem: 86
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và khả năng sử dụng tiếng Anh trong kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023Tải về
Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1