ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương: Công đoàn bộ phận Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.
Lượt xem: 122
Công đoàn bộ phận Ngân hàng chính sách xã hội huyện vừa tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã về dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Anh-tin-bai

Các đại biểu về tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn bộ phận NHCSXH huyện đã phát huy được vai trò của tổ chức Công đoàn tập hợp, động viên cán bộ, đoàn viên và người lao động hăng hái thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm có ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của phòng giao dịch. Các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, an sinh xã hội được duy trì và đẩy mạnh. Các Cùng với bộ phận chuyên môn nghiệp vụ NHCSXH huyện đã thực hiện tốt công tác tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trong việc triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi của chính phủ đến đúng đối tượng thụ hưởng góp phần vào công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Tính đến ngày 31/12/2022, tổng nguồn vốn quản lý là 770.961 triệu đồng. Tổng dư nợ 31/12/2022 đạt 756.642 triệu đồng với 22 chương trình tín dụng, tăng 118.674 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng 33,22% với 18.206 khách hàng vay.

Anh-tin-bai

Đồng chí Dương  Lê Long - P. Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng chính sách xã hội huyện khai mạc Đại hội.

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 cụ thể: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn hàng năm.  Kiểm soát tỷ lê nợ quá hạn trong nhiệm kỳ dưới 0,05% so với tổng dự nợ. Bồi dưỡng và giới thiệu 2 đoàn viên cho Chi bộ xem xét và kết nạp Đảng. Tổ chức công đoàn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Tham gia học tập và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước và Nghị quyết của Đại hội công đoàn các cấp; chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan đề ra. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, thiết thực và hiệu quả nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của ĐVCĐ; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; góp phần thực hiện thành công 03 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại địa phương.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

 biểu chỉ đạo Đại hội, các đồng chí lãnh đạo Ngân hàng chinh sách xã hội tỉnh và huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Công đoàn bộ phận NHCSXH huyện Thanh Chương. Trong nhiệm kỳ tới, đề nghị công đoàn bộ phận cần chủ động tham mưu và tranh thủ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan để tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua; Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho CBVC-LĐ, giải quyết các chế độ cho đoàn viên côcng đoàn kịp thời.

Anh-tin-bai

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chọn ta BCH nhiệm kỳ mới.

Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển” Đại hội Công đoàn bộ phận NHCSXH huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu Ban chấp hành khóa mới để cùng với đoàn viên thực hiện thắng lợi mục tiêu mà ĐH đề ra.

 

Lan Anh – Trung tâm VHTT&TT huyện

Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1