ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Hội LHPN huyện Thanh Chương: Phối hợp tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năngcho Chi hội trưởng phụ nữ trên địa bàn
Lượt xem: 273
Thực hiên "Đề án bồi dưỡng cán bô, công chức Hội LHPN các cấp và chi hôi trưởng phụ nữ giai doan 2019 - 2025" (goi tắt là Đề án 1893) ban hanh kèm theo Quyết định số 1893/QD-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Sáng 09/5/2023, Hội LHPN tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội LHPN huyện Thanh Chương tổ chức khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội phụ nữ cho chi hội trưởng phụ nữ trên địa bàn huyện.
Anh-tin-bai

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Tại đây, đội ngũ chi hội trưởng phụ nữ các thôn, bản trong toàn huyện đã được nghe các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, hướng dẫn một số kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động của chi hội trưởng như: Vị trí, của tổ chức Hội phụ nữ cơ sở; vai trò và nhiệm vụ của Chi hội trưởng phụ nữ; phương pháp nắm bắt và phản ánh tâm tư nguyện vọng và giải quyết các vấn đề của hội viên; vận động, tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên; công tác xây dựng, củng cố và phát huy vai trò của hội viên nòng cốt; hướng dẫn cách viết báo cáo; việc xây dựng, quản lý sử dụng hội phí, quỹ hội; viết biên bản cuộc họp; kỹ năng điều hành sinh hoạt hội viên. Đồng thời các học viên cũng tham gia thực hành các kỹ năng, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động của các Chi hội hiện nay.

Anh-tin-bai

Các đại biểu tham  gia hát biểu ý kiến, chia sẻ những kinh nghiệm hay, việc làm tốt công tác hội.

Bên cạnh đó, các đại biểu dự tập huấn còn được Quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027; Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021-2026.

 Qua lớp tập huấn, các chị chi hội trưởng phụ nữ toàn huyện được nâng cao kiến thức, kỹ năng mọi mặt, từ đó, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao./.

                                                                                                          Đinh Thanh Hoa - Hội LHPN huyện

1 2 3 4 5 
Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1