ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương: 120 học viên tham gia tập huấn đo lường chất lượng trong kinh doanh khí, gas.
Lượt xem: 44
UBND huyện Thanh Chương vừa phối hợp Sở KHCN, Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến các quy định về đo lường chất lượng trong kinh doanh và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí và các văn bản khác có liên  quan với sự tham gia của hơn 120 học viên là công chức địa chính môi trường và các hộ dân kinh doanh, sản xuất ga, khí lỏng ở 38 xã, thị trấn địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện đã tới dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn.
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Tại đây, các đại biểu đã được tiếp thu những nội dung về tổng quan hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, các quy định về đo lường trong kinh doanh khí, quản lý chất lượng trong kinh doanh khí, quyền và nghĩa vụ của các thương nhân kinh doanh khí theo Nghị định 87 của Chính phủ, quy định các chế tài xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh khí. Cũng tại hội nghị các học viên được giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động kinh doanh thông qua phần trao đổi, thảo luận, qua đó giúp các chủ doanh nghiệp và chủ cửa hàng kinh doanh khí hoá lỏng LPG nắm bắt được các quy định mới và hệ thống lại những yêu cầu bắt buộc của Nhà nước về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí phải thực hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đo lường trong sản xuất, kinh doanh khí.

 

                                                                                                                                                                                              Lan Anh – Trung tâm VHTT&TT huyện

1 2 3 4 5 
Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1