ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương: gần 100 học viên tham gia học lớp đối tượng 4.
Lượt xem: 93

Sáng ngày 25/9, Trung tâm Chính trị huyện đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (gọi là Đối tượng 4) của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc với sự tham gia của 100 học viên.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh lớp học.

Trong 3 ngày học tập từ 25-27/9, các học viên đã được tiếp thu 6 chuyên đề về: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong giai đoạn hiện nay; Hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch; Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN; Xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Cải cách nền hành chính ở địa phương theo tinh thần xây dựng nhà nước kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; Công tác phòng chống tham nhũng ở địa phương hiện nay.

Anh-tin-bai

Các đại biểu tham gia lớp học.

Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác của mỗi cán bộ. Đồng thời, vận dụng lý luận được cung cấp, giải quyết các vấn đề thực tiễn tại địa phương, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng cấp cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXXI đã đề ra.

                                                                                                                                                                                                          Hữu Thịnh - Trung tâm VHTT&TT huyện

Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1