ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương: Hội Luật gia huyện tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.
Lượt xem: 104

sáng ngày 25/5,  Hội Luật gia huyện vừa tổ chức Đại hội lần thứ 4 nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có các đồng chí đại diện Hội Luật gia tỉnh, Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Anh-tin-bai

Nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia huyện đã xây dựng chương trình hành động, đề ra nhiều giải pháp, phối hợp với các cơ quan, ban ngành và đoàn thể cấp huyện, cấp uỷ chính quyền địa phương để thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình. Quan tâm công tác củng cố và phát triển chi hội và hội viên. Đến nay hội đã có 5 chi hội với 53 hội viên. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã phối hợp với các phòng, ban, ngành cấp huyện  tổ chức được 265 lớp tuyên truyền cho 27.000 lượt người tham gia. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là Luật đất đai sửa đổi, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật khiếu nại tố cáo, Luật phòng chống ma tuý,…Điển hình như chi hội các cơ quan đảng, đoàn thể và khối dân phối hợp tổ chức được 142 lớp học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII và Chỉ thị số 05,  Chi hội toà án nhân dân huyện đã tổ chức được 55 phiên toà rút kinh nghiệm, đưa 146 vụ án hình sự xét xử lưu động.

Anh-tin-bai

Các đại biểu  tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/6/2023 bộ phận hoà giải của Toà án nhân dân huyện đã giải quyết 468/497 hồ sơ, đạt tỷ lệ 95%. Trong đó hoà giải thành công 268 trường hợp đạt tỷ lệ 57%. Ngoài ra, Hội còn tham gia tích cực xây dựng pháp luật, giám sát việc thi hành pháp luật, tư vấn pháp luật và giải thích pháp luật. Tham gia vào các hoạt động chính trị pháp lý phục vụ việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng trên địa bàn huyện. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ đó là: 100% hội viên tham gia tích cực vào việc xây dựng, giám sát việc thi hành pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn và giải thích pháp luật cho nhân dân. 100% hội viên và gia đình không vi phạm pháp luật. Phấn đấu mỗi năm kết nạp được 4-6 hội viên, cả nhiệm kỳ là 25-30 hội viên. 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ và có quy chế hoạt động, chương trình công tác hàng năm. Hội Luật gia huyện hàng năm đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Anh-tin-bai

Về dự và phát biểu tại đây, các đại biểu đã chúc mừng và mong muốn sau đại hội, Hội cần xây dựng chương trình hành động cụ thể. Trên cơ sở đó để để bám nắm thực hiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hội. Các hội viên cần tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng và giám sát việc thi hành pháp luật. Thường xuyên chăm lo củng cố và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Kết thúc đại hôi, các đại biểu đã bầu ra BCH nhiệm kỳ mới gồm 9 đồng chí.

Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1