ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương: Tập huấn địa phương học năm 2023.
Lượt xem: 66

Sáng ngày 10/8, UBND huyện đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lớp tập huấn địa phương học năm 2023. Tham gia hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; lãnh đạo, Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin; đại diện lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng;Văn phòng HĐND-UBND huyện. Ở các xã, thị trấn có đại diện lãnh đạo UBND, công chức Văn hóa xã hội,  đại diện Ban quản lý các di tích, lịch sử văn hóa, các hợp tác xã, các làng nghề truyền thống; các Câu lạc bộ dân ca, các nghệ nhân; các doanh nghiệp du lịch, các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Trong thời gian 1,5 ngày các học viên sẽ được tiếp thu nội dung 3 chuyên đề gồm: Chuyên đề 1 là khai thác, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử địa phương phục vụ phát triển kinh tế; Chuyên đề hai: các kỹ năng phát triển du lịch nhất là du lịch cộng đồng  trên địa bàn và chuyên đề 3 công tác maket tinh trên mạng xã hội facebok.

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc tại hội nghị.

Thanh Chương là huyện có tiềm năng thế mạnh, để phát triển du lịch. Đây là 1 trong các lĩnh vực đã và đang được huyện quan tâm và đẩy mạnh trong chiến lược phát triển KTXH. Tuy nhiên cùng với phát triển KTXH, cần phải bảo tồn được các giá trị di sản tại địa phương. Vì vậy, về tham dự và phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu các học viên tham gia tập huấn chấp hành và thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của lớp đề ra.  Trong quâ trình học cần tương tác với các giảng viên nhằm tìm ra được các giải pháp, hướng đi phù hợp cho đơn vị mình.

Anh-tin-bai

Giảng viên lên lớp chuyên đề: Nâng cao nội lực cộng đồng cùng phát triển du lịch địa phương.

Đây là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực nhằm trang bị kiến thức cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn trong việc khai thác và sử dụng các tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển du lịch. Đặc biệt là cung cấp kỹ năng phát triển du lịch cộng đồng cho hộ kinh doanh du lịch; Kỹ năng xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch; Chú trọng ứng dụng công nghệ hỗ trợ trong hoạt động kinh doanh, phát triển du lịch ở địa phương.

 

                                                                                                                                                                                                                                    Hữu Thịnh - Trung tâm VHTT&TT huyện.

Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1