ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
UBND huyện: Họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2023.
Lượt xem: 71

Ngày 14/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Trình Văn Nhã - Chủ tịch, UBND huyện đã họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2023 nhằm nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên UBND huyện, trưởng các phòng UBND huyện, Giám đốc BQLDA đầu tư; Chánh, Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐK QSD đất huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

Anh-tin-bai

Tại phiên họp thường kỳ, UBND huyện nghe và cho ý kiến vào các báo cáo: kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 7 năm 2023. Kết quả 02 năm thực hiện Đề án “ Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động giai đoạn 2021 - 2025. Sơ kết 2,5 năm thực hiện Đề án “ Tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ; xây dựng, củng cố các công trình phòng thủ giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo. Sơ kết 01 năm thực hiện Đề án số 04/ĐA - UBND ngày 21/7/2022 của UBND huyện về xây dựng huyện Thanh Chương sạch về ma tuý giai đoạn 2022 – 2030. Dự thảo Quy định chức năng; nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế của phòng Nội vụ.

Anh-tin-bai

Sau khi nghe các báo cáo, các thành phần tham dự phiên họp đã tham gia phát biểu. Các ý kiến đều cơ bản thống nhất với dự thảo của các báo cáo. Đồng thời giao các phòng LĐTB&XH, Giáo dục, Công an huyện và phòng Nội vụ tiếp thu các ý kiến góp ý hoàn thiện báo cáo để ban hành. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã nhấn mạnh; Trong tháng Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định. Triển khai theo kế hoạch công tác diễn tập tại các xã, thị trấn; Chỉ đạo chăm sóc tốt các loại cây trồng sản xuất vụ Hè thu năm 2023, triển khai Đề án sản xuất vụ Đông năm 2023; chỉ đạo, thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tập trung thẩm định quyết toán tài chính năm 2022 đối với các xã, cơ quan, đơn vị, trường học trực thuộc huyện. Triển khai tích cực công tác Bồi thường GPMB các dự án trên địa bàn huyện; tổ chức thành công, ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7;  triển khai tích cực công tác chuyển đổi số; chỉ đạo tổ chức cuộc thi hoà giải viên từ xã đến cụm xã hoàn thành theo kế hoạch của UBND huyện tạo nhiều dấu ấn, tiến hành thành lập đội và luyện tập đội tham gia hội thi cụm của tỉnh; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao đăng cai tổ chức giải thể thao CBCNVC tỉnh Nghệ An năm 2023 thành công tốt đẹp…Để các hoạt động trên địa bàn huyện trong thời gian đạt kết quả cao, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành, cơ quan đơn vị tập trung thực hiện tốt các nội dung: chăm sóc cây trồng vụ sản xuất Hè thu 2023, quan tâm công tác phòng chống hạn, phòng chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; triển khai đề án sản xuất vụ Đông năm 2023. Đẩy nhanh công tác GPMB để triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện. Chuẩn bị tốt cho công tác khai giảng năm học mới 2023-204. Giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ cho các đối tượng chính sách và người có công; quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.Tăng cường tuần tra, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Ngoài những nhiệm vụ chung đó, chủ tịch UBND huyện còn giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng. 

Hữu Thịnh - Trung tâm VHTT&TT huyện

Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1