ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Quyết định thành lập/kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Thanh Chương
Lượt xem: 923
Ngày 29/4/2022, UBND huyện đã ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Thanh Chương, ngày 27/9/2022, UBND huyện có quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo
Tải về
Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1