ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Thanh Chương tổ chức phiên họp quý II năm 2023
Lượt xem: 180
Ngày 10/04/2023, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện tổ chức phiên họp quý II năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Hiền, PCT UBND huyện, Trưởng ban đại diện. Cùng dự có đồng chí Trần Thị Mai Hạnh, Giám đốc PGD NHCSXH huyện và các thành viên BĐD HĐQT NHCSXH huyện.

Trong quý I, Ban đại diện đã bám sát Nghị quyết để tích cực chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra: Duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt và ban hành nghị quyết phiên họp để triển khai thực hiện; phân bổ nguồn vốn và tăng cường chỉ đạo tốt công tác kiểm tra, giám sát trên tất cả các kênh; tích cực tham mưu, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 19-CT/HU của Ban thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch 1713/KH-UBND của UBND huyện về việc triển khai Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện. Trong quý đã huy động được 575 triệu đồng ngân sách địa phương bổ sung nguồn vốn, hoàn thành 88% kế hoach năm 2023, lũy kế tổng nguồn ngân sách địa phương là 3.852 triệu đồng. Huy động vốn trên địa bàn đạt 127.020 triệu đồng.

Ban điều hành NHCSXH huyện đã tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Công tác tín dụng đạt được nhiều kết quả tốt: Tổng nguồn vốn đến ngày 31/3/2023 đạt 720.701 triệu đồng, tăng 63.750 triệu đồng so với đầu năm; doanh số cho vay trong quý đạt 59.011 triệu đồng cho 1.512 lượt khách hàng vay vốn; Doanh số thu hồi nợ trong quý là 35.054 triệu đồng triệu đồng. Tổng dư nợ đạt 780.532 triệu đồng, tăng 23.889 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ tăng  trưởng 3.16%;  Tổng nợ xấu là 1.088 triệu đồng, tỷ lệ 0,139%, gồm nợ quá hạn 386  triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,049% tổng dư nợ, nợ khoanh 702 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0.09%.  Hoạt động giao dịch xã tiếp tục được quan tâm củng cố; Hoạt động tổ TK & VV đi vào ổn định, có 393/404 tổ xếp loại tốt (tỷ lệ 97,3%). Chất lượng giao dịch xã và chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại huyện được xếp loại tốt. Việc chi trả hoa hồng và phí ủy thác đúng chế độ quy định. Công tác xử lý rủi ro được thường xuyên quan tâm thực hiện, trong quý đã xoá nợ 2 món vay với sốt tiền 71,5 triệu đồng.

Các tổ chức hội, đoàn thể thực hiện tốt các nội dung nhận ủy thác: Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ TK & VV, tích cực tuyên truyền vận động công tác huy động tiền gửi tiết kiệm qua Tổ TK&VV, tuyên truyền các nội dung chính sách tín dụng ưu đãi, chỉ đạo bình xét đối tượng vay vốn; giải ngân, thu nợ, thu lãi kịp thời và đạt kết quả cao; Xếp loại đơn vị nhận ủy thác quý I: Cả 04 đơn vị xếp loại tốt.

Với phương châm “phục vụ tại nhà và giải ngân, thu nợ tại xã” Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp duy trì tổ chức tốt hoạt động tại 38 điểm giao dịch tại trụ sở UBND các xã, thị trấn. Hoạt động giao dịch tại xã luôn đảm bảo kịp thời, chính xác, tỷ lệ giải ngân, thu nợ, thu lãi tại điểm giao dịch xã luôn đạt từ 95% trở lên. Tại các điểm giao dịch đều được bố trí nơi giao dịch đảm bảo an toàn, thuận tiện, niêm yết công khai đầy đủ thủ tục giải quyết công việc của NHCSXH, thông báo chính sách tín dụng ưu đãi, công khai dư nợ,… đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận vay vốn, trả nợ Ngân hàng.

Tại hội nghị các thành viên trong BĐD HĐQT NHCSXH huyện đã thảo luận, bàn các giải pháp thực hiện đạt hiệu quả hoạt động huy động vốn, thu hồi nợ quá hạn, củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng…

 

Anh-tin-bai

Phó chủ tịch UBND huyện  kiêm Trưởng  ban đại diện HĐQT NHCSXH Đ/c Nguyễn Hữu Hiền chủ trì tại Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các đồng chí thành viên BĐD NHCSXH huyện, các tổ chức Hội đoàn thể nhận uỷ thác và UBND các xã, thị trấn trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn trong thời gian qua. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, đồng chí Trưởng ban đề nghị Ban đại diện tập trung thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra; tăng trưởng dư nợ theo kế hoạch được giao; tập trung củng cố nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn; nâng cáo chất lượng uỷ thác và chất lượng các Tổ Tk & VV.

Nguồnt tin NHCSXH huyện

Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1