ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Hội Nông dân xã Thanh Thuỷ làm tốt công tác quản lý tín dụng vốn vay NH CSXH trên địa bàn xã
Lượt xem: 201
Trong những năm qua, Hội Nông dân xã Thanh Thuỷ  luôn thực hiện tốt các nội dung trong hợp đồng uỷ thác đã ký với Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thanh Chương. Đặc biệt, Hội đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho Ban quản lý Tổ tiết kiệm & vay vốn (TK&VV) cũng như các Tổ viên, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn xã.

Để quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách, hàng năm Hội Nông dân xã đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát 100% các Tổ TK&VV do Hội Nông dân phụ trách, ít nhất 75% thành viên hộ vay do Hội quản lý theo kế hoạch kiểm tra định kỳ, kiểm tra 100% hộ vay trong vòng 30 ngày sau khi được giải ngân nguồn vốn, tham gia đầy đủ các cuộc họp bình xét cho vay. Chính vì vậy, nhiều năm liền không xảy ra tình trạng nợ quá hạn, lãi tồn trong các Tổ TK&VV do Hội Nông dân Hội quản lý. Bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát, Hội xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền đến các thành viên trong Tổ về chương trình, thủ tục, đối tượng vay vốn, quyền lợi và trách nhiệm của người vay vốn, tăng cường đôn đốc Ban quản lý t TK&VV thực hiện việc thu lãi, thu tiền tiết kiệm theo định kỳ hàng tháng, đôn đốc tổ viên trả tiền gốc, lãi khi đến hạn; Hội tích cực tham gia họp giao ban với Ngân hàng CSXH huyện vào ngày 12 hàng tháng. Với những việc làm cụ thể trên, dư nợ do Hội quản lý không ngừng nâng lên, tính đến ngày 12/05/2023, Hội Nông dân xã quản lý 3 Tổ Tiết kiệm & vay vốn với tổng số dư nợ 9,5 tỷ đồng với 156 hộ hội viên vay vốn; tổng số tiền gửi tiết kiệm qua tổ trên là hơn 460 triệu đồng.

Anh-tin-bai

Hội Nông dân huyện, Hội Nông dân xã kiểm tra, tham quan mô hình Anh Nguyễn Sỹ Lưu  -Thôn Thủy Sơn

Từ nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH huyện cơ bản đã giúp cho hội viên và nhân dân có vốn để đầu tư xây dựng chuồng trại, vật nuôi, sản xuất kinh doanh, từ đó nhiều mô hình kinh tế phát triển mang lại hiệu quả cao như: Mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trè của Gia đình anh Nguyễn Đình Thiết - Chi hội  Thuỷ Sơn; hay như mô hình chăn nuôi kết hợp trồng cây ăn quả của anh Nguyễn Sỹ Lưu - Chi hội Thuỷ Sơn… từ các mô hình phát triển kinh tế đã giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhiều gia đình, góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã.

Để phát huy tốt công tác quản lý vốn tín dụng chính sách, thời gian tới Hội Nông dân xã Thanh Thuỷ sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nội dung do Ngân hàng CSXH huyện ủy thác, nắm bắt tình hình từng hộ gia đình để đảm bảo cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn vay đúng mục đích. Bên cạnh đó, Hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của Ngân hàng CSXH về hoạt động tín dụng chính sách; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Tổ Tiết kiệm và vay vốn; tham gia và chỉ đạo việc bình xét vay vốn công khai dân chủ, đúng đối tượng; tuyên truyền để hộ vay, người dân tham gia gửi tiền tiết kiệm nhằm tạo nguồn vốn; tuyên truyền, vận động hộ vay thực hiện tốt trách nhiệm trả lãi, trả gốc và gửi tiết kiệm hàng tháng, nâng cao chất lượng tín dụng góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã Thanh Thuỷ.

                                                                                     Nguồn HND huyện

 

Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1