ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Kiểm tra tiến độ xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và thôn Văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh.
Lượt xem: 53

Trong 2 ngày 24, 25/8/2023, đoàn công tác của Trung tâm Văn hóa tỉnh đã về kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình gắn với tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam tại thôn Chi Thịnh xã Thanh Chi 8 tháng đầu năm 2023 và tiến độ xây dựng mô hình thôn Văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh tại thôn Sơn Thịnh xã Thanh Thịnh. Cùng đi với đoàn có đại diện Phòng Văn hóa, Thông tin; Trung tâm VH, TT&TT huyện.

Anh-tin-baiTiết mục văn nghệ tại buổi sinh hoạt.

Tại thôn Chi Hồng, tham dự buổi sinh hoạt của CLB gia đình đình phát triển bền vững thôn, đoàn công tác đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình yêu con người, đặc biệt là các tiểu phẩm với chủ đề tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, do chính các hạt nhân trong thôn và thành viên CLB thể hiện.

 
Anh-tin-baiTiểu phẩm tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình của thôn Chi Hồng xã Thanh Chi.

Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt, UBND xã đã chú trọng xây dựng công tác gia đình theo chủ đề “Gia đình bình an, xã hội hạnh phúc”. UBND xã xây dựng kế hoạch hoạt động mô hình phòng, chống bạo lực gia đình gắn với tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình trên địa bàn xã năm 2023 cho toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã biết và thực hiện, lấy thôn Chi Hồng làm điểm. Mô hình phòng chống bạo lực gia đình tại thôn Chi Hồng đã phát huy hiệu quả cao, xã thành lập CLB gia đình phát triển bền vững và thu hút được nhiều thành viên tham gia sinh hoạt đều đặn. CLB tổ chức sinh hoạt theo tháng, quý, có thời điểm sinh hoạt 2 tháng 1 lần hoặc lồng ghép các cuộc họp thôn. 8 tháng đầu năm, CLB đã tiến hành sinh hoạt được 5 cuộc, 2 cuộc họp lồng ghép. CLB đã hoạt động sôi nổi và tham gia các chương trình do xã tổ chức như: Giao lưu văn nghệ Xuân yêu thương; Hội thi toàn dân chung tay xây dựng NTM, đại diện xã tham gia thi tiếng hát làng Sen cụm 2, tham gia thi hòa giải viên giỏi… các cuộc thi đều được giải nhất, nhì toàn xã. Phối hợp với Ban xóa đối giảm nghèo xã, ngân hàng chính sách xã hội huyện hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế cho các thành viên trong CLB gia đình phát triển bền vững. Tổ hòa giai của thôn Chi Hồng cũng đã tiến hành hòa giải 2 vụ việc liên quan đến môi trường, tranh chấp bờ rào, trong thôn chưa xảy ra vụ bạo lực gia đình nào phải dẫn đến hòa giải, ý thức của thành viên CLB nói riêng và nhân dân nói chung được nâng cao góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện Luật phòng chống bạo lực gia đình.

Anh-tin-baiMột góc trang trí lễ nghi, khánh tiết tại nhà văn hóa thôn Sơn Thịnh xã Thanh Thịnh.

Báo cáo tiến độ xây dựng mô hình văn hóa tiêu biểu tại thôn Sơn Thịnh xã Thanh Thịnh cho thấy: Trên cơ sở kết quả năm 2022 thôn Sơn Thịnh được UBND huyện ThanH Chương công nhận danh hiệu thôn Văn hóa tiêu biểu cấp huyện, để giữ vững và phát huy tốt danh hiệu làng văn hóa năm 2023, ngày từ đầu năm, Ban Chỉ huy thôn đã phối hợp với Ban công tác mặt trận đã đăng ký xây dựng mô hình làng văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh, đồng thời xây dựng kế hoạch, phân công cho từng tổ chức, cá nhân phụ trách từng lĩnh vực công việc. Nhà văn hóa thôn được quy hoạch và cải tại khu vui chơi, sân thể thao, bổ sung ghế đá, xây bồn hoa, cây cảnh, trang trí các lễ nghi khánh tiết… Năm 2022 thôn đã đạt các tiêu chí xây dựng NTM, tiếp tục được công nhận danh hiệu thôn văn hóa, đạt mô hình thôn văn hóa tiêu biểu cấp huyện vào cuối năm 2022. Các phong trào từ thiện, nhân đạo, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo hàng năm đều tốp đầu của xã, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức tập luyện thường xuyên và tham gia các giải, hội thi cấp xã đều đạt giải cao; thôn đạt và giữ vững tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự 3 năm liên tục, cảnh quan môi trường trong thôn luôn được giữ xanh, sạch, đẹp; 100% hộ gia đình trong thôn thực hiện tốt việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của địa phương, loại bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng khu dân cư.

Anh-tin-baiKết luận của đoàn kiểm tra của Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Phát biểu tại các đơn vị, cán bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh đã đánh giá cao những kết quả mà các mô hình đã đạt được, đồng thời ghi nhận sự quan tâm vào cuộc chỉ đạo tích cực của cấp ủy chính quyền địa phương, sự nỗ lực của BCH thôn cũng như sự đoàn kết đồng lòng của người dân. Để cuộc thẩm định của tỉnh vào trung tuần tháng 11/2023 đạt kết quả tốt đẹp, Trung tâm Văn hóa tỉnh đề nghị: Đối với mô hình phòng, chống bạo lực gia đình gắn với tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam tại thôn Chi Thịnh xã Thanh Chi cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là nêu cao vai trò, trách nhiệm của các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị và các thành viên, gia đình trong việc xây dựng mô hình phát triển bền vững; tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, phổ biến đầy đủ các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác xây dựng giá đình trong thời kỳ CNH, HĐH; nâng cao kiến thức cơ bản về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân gia đình, luật bình đảng giới… Đối với mô hình thôn Văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh tại thôn Sơn Thịnh xã Thanh Thịnh cần tham mưu phối hợp với các cấp, các ngành để hoàn thiện các hạng mục còn lại, và bổ sung thêm nội dung về trang trí lễ nghi khánh tiết mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra tại buổi làm việc.

Thành Trung – Trung tâm VH, TT&TT huyện.

Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1