ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương: Bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số cho công chức văn hóa xã, thị trấn.
Lượt xem: 334
Ngày 28/3, UBND huyện đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, VNPT Nghệ An tổ chức Bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số năm 2023 cho công chức văn hóa xã, thị trấn, viên chức phụ trách kỹ thuật Trung tâm VH, TT&TT huyện. 
Anh-tin-baiToàn cảnh lớp tập huấn.

Anh-tin-baiĐồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện khai mạc và quán triệt một số yêu cầu cho học viên. 

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trên toàn cầu và là một giải pháp quan trọng, cấp thiết, làm cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Đối với công tác truyền thanh cơ sở, Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Trước sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình thông tin, Đài truyền thanh cơ sở vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội với những ưu điểm mà không có loại hình truyền thông nào thay thế được. Hệ thống loa truyền thanh ngày càng phát huy tối đa vai trò tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh các thông tin thời sự; thông báo các sự cố, tình huống đặc biệt khẩn cấp như thiên tai, bão lũ, phòng, chống dịch bệnh… đến người dân. Với tầm quan trọng và hiệu quả đó, trong thời gian tới hệ thống truyền thanh cơ sở sẽ tiếp tục phát triển, góp phần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền, là cầu nối giữa Đảng và Nhân dân. Trước những yêu cầu đó, đồng chí đề nghị các học viên cần nêu cao tin thần, trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi học, tiếp thu đầy đủ các nội dung đồng thời trao đổi thẳng thắn những vấn đề chưa rõ, những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung chuyển đổi số và vận hành hệ thống truyền thanh internet tại cơ sở.

Anh-tin-bai

Đồng chí Đặng Văn Hóa - Trưởng phòng Văn hóa, Thông tin huyện triển khai một số nội dung liên quan.

Trong thời gian 1 ngày, các học viên sẽ được Trưởng phòng, chuyên viên Phòng Văn hóa, thông tin và chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin UBND huyện, VNPT Nghệ An hướng dẫn sử dụng phần mềm số hóa hệ thống đài truyền thanh cơ sở; Hướng dẫn kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin; Hướng dẫn thành lập Ban biên tập, xây dựng quy chế hoạt động Ban Biên tập cổng thôn tin điện tử xã, thị trấn; Quy định cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử theo Nghị định 42/2022/NĐ-CP; Cách tạo tài khoản đăng nhập, tạo mục, chuyên mục, đăng tin, bài, xóa tin bài trên cổng thông tin điện tử; Cách sử dụng mạng xã hội để quản lý, duy trì hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng.

Anh-tin-bai

Đại biểu và đông đủ các học viên tham gia tại lớp tập huấn.

Cũng tại lớp tập huấn, các học viên sẽ được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác chuyển đổi số, kỹ năng viết tin bài, biên tập,  đăng tin bài lên công thông tin điện tử và được các giảng viên giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành hệ thống đài truyền thanh cơ sở.

Anh-tin-baiChuyên viên phụ trách công nghệ thông tin UBND huyện triển khai nội dung tại buổi tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho công chức văn hóa các xã, thị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, đăng nhập các ứng dụng, giúp người dân nâng cao nhận thức và kỹ năng chuyển đổi số, nhằm phục vụ cho chính đời sống, sinh hoạt của người dân trên môi trường mạng, góp phần nâng cao chỉ số chuyển đổi số của huyện. Đồng thời nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trong kỹ năng viết, đọc tin bài, đăng tin bài lên Cổng Thông tin điện tử qua đó giúp cho các học viên áp dụng có hiệu quả vào đơn vị mình công tác nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác truyền thanh cơ sở đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của nhân dân. Để đánh giá hiệu quả của lớp bồi dưỡng, kết thúc các buổi học Ban Tổ chức lớp học sẽ yêu cầu các học viên làm bài kiểm tra và chấm điểm.

Thành Trung

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện.

 
12345678910...
Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1