ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương: Kiểm kê di vật, cổ vật ở các di tích trên địa bàn.
Lượt xem: 102
UBND huyện vừa phối hợp với Ban quản lý di tích tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm kê di vật, cổ vật trên địa bàn huyện.
Anh-tin-bai

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe bà Trần Thị Kim Phượng - Trưởng Ban quản lý di tích tỉnh hướng dẫn về quy trình công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích trên địa bàn huyện, các chính sách hỗ trợ cho các di tích. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã tham gia thảo luận, nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cơ sở như thiếu kinh phí để tôn tạo di tích, đề nghị cấp trên hỗ trợ các địa phương về công tác quy hoạch, chỉnh trang và mở rộng khuôn viên các di tích, bình phòng cháy chữa cháy,…

Anh-tin-bai

Bà Trần Thị Kim Phượng - Trưởng Ban quản lý di tích tỉnh hướng dẫn về quy trình công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích. 

Tại hội nghị, đại diện Ban quản lý di tích tỉnh đã giải trình các ý kiến, kiến nghị của các địa phương. Về dự và phát biểu tại đây đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu các địa phương phân công cán bộ công chức phối hợp tốt với đoàn trong công tác kiểm kê đi vật, cổ vật trên địa bàn. Tập trung công tác vệ sinh và bài trí sau kiểm kê. Cập nhật quản lý dữ liệu sau kiểm kê gắn với cách bài trí. Tăng cường khai thác, tập hợp và trưng thu những di vật, cổ vật. Thông qua kiểm kê, cần tập trung khắc phục các tồn tại như Lư hương, chân nến, bình phòng cháy chữa cháy, kiện toàn và phân công nhiệm vụ cho ban quản lý di tích. Rà soát các yếu tố có nguy cơ xâm hại di tích, tăng cường công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, biển chỉ dẫn, quan tâm công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc bảo vệ và phát huy giá trị đi sản. Tăng cường tập huấn cho Ban quản lý di tích, đội hành lễ ở các di tích, chủ động rà soát lập kế hoạch sữa chữa kịp thời các di tích nếu bị hư hỏng.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Lãnh đạo UBND huyện và phòng VHTT đã phát biểu và giao nhiệm vụ tại hội nghị.

Tính đến nay, toàn huyện có 457 di tích ở 26 xã trên địa bàn huyện, trong đó 70 di tích được xếp hạng với 13 di tích cấp quốc gia. Sau hội nghị tập huấn, Ban quản lý di tích của tỉnh sẽ tổ chức đi kiểm kê các di vật, cổ vật ở các di tích trên địa bàn huyện.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        Hữu Thịnh - Trung tâm VHTT&TT huyện.

Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1