ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Tỉnh đoàn Nghệ An thực hiện kiểm tra giám sát công tác nhận uỷ thác nguồn vốn chính sách trên địa bàn huyện Thanh Chương
Lượt xem: 157
Vừa qua, Đoàn kiểm tra do đồng chí Thái Minh Sỹ– Phó bí thư thường trực tỉnh đoàn làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác nguồn vốn nhận ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn huyện.

 

Đoàn có buổi làm việc với Huyện đoàn, đại diện NHCSXH huyện và đi kiểm tra thực tế công tác thực hiện nội dung ủy thác và chất lượng ủy thác các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội do Đoàn thanh niên (ĐTN) quản lý tại 02 xã Ngọc Lâm và Thanh Hương. Qua kiểm tra, đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động ủy thác trên địa bàn huyện trong năm 2022 và quý I năm 2023. Là một trong bốn tổ chức Chính trị - Xã hội (CT-XH) nhận ủy thác nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện. Huyện đoàn luôn phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện thực hiện tốt các nội dung công việc ủy thác cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, làm cầu nối chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh buổi kiểm tra

Để thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, Đoàn kiểm tra đề nghị Huyện đoàn tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong hoạt động ủy thác, luôn bám sát các nội dung ủy thác, Nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, các văn bản chỉ đạo của NHCSXH các cấp; chỉ đạo các Xã đoàn, các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) trực thuộc Đoàn thanh niên quản lý thực hiện đầy đủ các nội dung ủy thác, đúng chủ trương Đảng, chính sách của Nhà nước, của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác. ĐNT các cấp cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến hội viên và nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức như lồng ghép với các hội nghị, các buổi tọa đàm, sinh hoạt của các Chi đoàn ở cơ sở. Đến nay, có 35/38 cơ sở Đoàn đã thực hiện nhận uỷ thác với NHCSXH huyện; có 87 tổ TK&VV do Huyện đoàn quản lý; thực hiện uỷ thác cho vay với 18 chương trình tín dụng, với tổng dư nợ đạt: 165.653 triệu đồng tăng 5.398 triệu đồng so với đầu năm cho 2.999 hộ vay. Qua kiểm tra cho thấy, các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, trả nợ và lãi đúng hạn, chất lượng hoạt động của tổ TK & VV được nâng lên. Cùng với việc làm cầu nối để bà con nhân dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách một cách nhanh nhất, ĐTN các cấp còn tích cực phối hợp với các ngành tổ chức được các buổi tập huấn, tọa đàm khởi nghiệp cho đoàn viên; hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng cho sản phẩm.  

Đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó bí thư thường trực tỉnh đoàn đề nghị: Huyện đoàn Thanh Chương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo 100% nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Tiếp tục bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Huyện đoàn cần tiếp tục phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các hộ vay vốn trong việc sử dụng vốn đúng mục đích xin vay, trả nợ gốc lãi đúng hạn, tích cực tham gia gửi tiền tiết kiệm hàng tháng thông qua tổ; nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng. Bên cạnh đó, phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội cùng cấp kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, tăng cường vai trò giám sát, quản lý vốn, nêu gương các hội viên điển hình làm kinh tế giỏi, hiệu quả được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Huyện đoàn Thanh Chương

Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1