ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương: Công đoàn BHXH huyện đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.
Lượt xem: 59
Công đoàn BHXH huyện vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đại diện Liên đoàn lao động huyện đã tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội.
Anh-tin-bai

Công đoàn BHXH huyện có 21 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, BCH Công đoàn đã bám sát văn bản chỉ đạo của LĐLĐ huyện, Nghị quyết Đại hội đã đề ra,  thường xuyên quan tâm đến công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động thông qua các ngày lễ, tết, các chuyến thăm quan, học tập kinh nghiệm. Công đoàn BHXH huyện tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được Công đoàn chủ động phối hợp với cơ quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện một cách tích cực, tiêu biểu như cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’, tham mưu với Ban chi ủy Chi bộ, Ban giám đốc triển khai các hoạt động phù hợp với thực tiễn của đơn vị, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác. Với những nỗ lực trong công tác, hàng năm Công đoàn BHXH huyện huyện đều đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh.

 

Anh-tin-bai
Toàn cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua đã có 20 đoàn viên được công nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 37 lượt đoàn viên được tặng Giấy khen  của Giám độc BHXH tỉnh và 13 lượt viên chức được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tặng Bằng khen. Tập thể cơ quan BHXH huyện nhiều năm liên tục được cấp trên khen thưởng.  Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn BHXH tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết các cấp, công đoàn cấp, thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế phối hợp giữa chính quyền và công đoàn. Phấn đấu 100% cán bộ viên chức không vi phạm đạo đức nghề nghiệp,  100% nữ cán bộ viên chức, người lao động đạt danh hiệu “giỏi việc nước đảm việc nhà”; 100% đoàn viên công đoàn đạt lao động tiên tiến; 15% Cán bộ viên chức đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.100% cán bộ viên chức, người lao động thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động; 100% gia đình đoàn viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Công đoàn tiếp tục giữ vững danh hiệu “vững mạnh xuất sắc” cả nhiệm kỳ.

 

Anh-tin-bai
Lãnh đạo cơ quan phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội.

Về dự và phát biểu tại đây, Đại diện Liên đoàn lao động huyện và  thủ trưởng cơ quan đã biểu dương thành tích mà Công đoàn BHXH huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để hoạt động của công đoàn BHXH huyện đạt kết quả cao, các đại biểu đã mong muốn thời gian tới BCH Công đoàn cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Đề ra các giải pháp phù hợp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra. Với tinh thần dân chủ, tập trung, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành khóa Công đoàn BHXH huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

 

Hữu Thịnh - Trung tâm VHTT&TT huyện

 

Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1