ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Hội Nông dân xã Võ Liệt tổ chức thành công đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028
Lượt xem: 131
Ngày 10/3, Hội Nông dân xã Võ Liệt đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028. Về dự có lãnh đạo Hội Nông dân huyện, cấp ủy chính quyền địa phương cùng 82 hội viên nông dân tiêu biểu đại diện cho hơn 1.300 hội viên nông dân xã.
Anh-tin-baiVăn nghệ chào mừng đại hội.
Anh-tin-baiThông qua báo cáo trình tại đại hội.

Trong 5 năm qua nông nghiệp xã nhà tiếp tục phát triển có bước tiến vững chắc. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ chuyển đổi theo đúng hướng, nhân dân tập trung đầu tư thâm canh, tích cực đưa các loại giống cây, con có năng suất, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, chăn nuôi; ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất nên năng suất, sản lượng luôn đạt ở mức cao. Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp năm 2022 là 109 tỉ đồng. Sản lượng lương thực có hạt năm 2022 đạt hơn 4606 tấn. Chăn nuôi tiếp tục phát triển; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; tiểu thủ công nghiệp dịch vụ và các nghề truyền thống tiếp tục phát triển, thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2022 đạt 45,7 triệu đồng/người/năm. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, kết cấu hạ tầng KT-XH có bước phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nông dân được cải thiện, ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp có bước phát triển khá, nhiều gia đình hội viên đã đầu tư mua sắm máy móc, nông cụ sản xuất, thu hoạch, chế biến để nâng cao năng suất lao động. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM được đông đảo hội viên Nông dân hưởng ứng tích cực, mọi nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển toàn diện. Các phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng đường cây, thắp sáng đường quê, xây dựng vườn mẫu, vườn chuẩn NTM được cán bộ, hội viên hưởng ứng rộng khắp. Hội đã tham mưu thành lập 03 Tổ hội (01 tổ hội trồng cây ăn quả; 01 tổ hội nuôi ong lấy mật; 01 tổ hội nuôi Dê sinh sản), từng bước hoạt động có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, đã có 1.864 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, vượt kế hoạch và chỉ tiêu huyện giao. Hội đã tham mưu xây dựng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, sau 4 năm triển khai thực hiện, đến nay tổng dư nợ nguồn quỹ gần 121 triệu đồng, cho 5 lượt hộ hội viên vay xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Phối hợp với ngân hàng CSXH huyện cho hội viên vay vốn để phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo. Đến nay tổ chức hội quản lý 3 tổ TK&VV, cho 115 hộ vay với tổng dư nợ đạt gần 5 tỷ 450 triệu đồng.

Anh-tin-baiLãnh đạo Hội Nông dan huyện phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đại hội cũng đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được cũng như thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ tới đó là: Kết nạp hội viên mới mỗi năm tăng lên 16 hội viên; giới thiệu Hội viên ưu tú Kết nạp vào Đảng mỗi năm 1-2 người; Xây dựng tổ chức hội đạt loại xuất sắc cả nhiệm kỳ; 100% Chi hội  được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% chi hội  hoàn thành xuất sắc, không có chi hội trung bình và yếu kém; Phối hợp xây dựng được ít nhất 01 mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết; 100% cán bộ, hội viên, nông dân, hộ sản xuất kinh doanh giỏi thực hiện tốt công tác chuyển đổi số; Phối hợp với UBND xã, các ban ngành đoàn thể xây dựng 01 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP/năm.

   Anh-tin-baiRa mắt Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Võ Liệt nhiệm kỳ 2023-2028.

Trên tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đại hội đã bầu 11 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ mới và bầu đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông huyện sắp tới.

Thành Trung – Trung tâm VH, TT&TT huyện.

Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1