ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương: Bí thư Huyện uỷ làm việc với BCH Đảng bộ xã Thanh Giang.
Lượt xem: 70
Sáng ngày 21/4,  đồng chí Nguyễn Hải Dương - Tỉnh ủy viên -  Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã có buổi làm việc với BCH Đảng bộ xã Thanh Giang về kết quả 2 năm rưỡi thực huyện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và Huyện nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Công tác triển khai xây dựng xã NTM nâng cao. Cùng tham dự hội nghị có Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, đại diện các phòng, ban, ngành cấp huyện.
Anh-tin-bai

Các báo cáo và ý kiến phát biểu tại hội nghị đã khẳng định: qua 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã và huyện nhiệm kỳ 2020-2025 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp có hiệu quả của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ và nhân dân trên địa bàn nên Thanh Giang đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phát triển, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, việc ứng dụng KHKT vào sản xuất chăn nuôi có nhiều tiến bộ, cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư và phát huy hiệu quả. Đến thời điểm này, Thanh Giang đã đạt 9/19 tiêu chí NTM nâng cao, còn 10 tiêu chí chưa đạt. Trong đó có 5 tiêu chí gần đạt đó là tiêu chí 1, 3, 11, 14 và 17; 5 tiêu chí đạt dưới 70% đó là tiêu chí 2, 5, 6, 10 và 13. Hiện xã, đang tập trung phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2024. Các hoạt động VH-XH được quan tâm và phát triển. QPAN được giữ vững. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới, đoàn kết thống nhất trong Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, nhân dân phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền.

Anh-tin-bai

Đồng chí Tưởng Quốc Thành - Bí thư Đảng uỷ xã Thanh Giang thông qua kết quả thực  quả thực hiện 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại đó là: còn 4 chỉ tiêu về kinh tế xã hội, 3 chỉ tiêu về VH-XH và 4 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt thấp so với mục tiêu mà Nghị quyết đại hội đã đề ra.Ngân sách còn hạn chế và nguồn thu thiếu bền vững. Phong trào xây dựng NTM nâng cao có bước chững lại từ đầu nhiệm kỳ. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản chưa chặt chẽ, các loại tội phạm và tai tệ nạn xã hội có nhiều diễn biến phức tạp. Năng lực trình độ, ý thức trách nhiệm và tính kỷ cương, kỷ luật, chủ động, sáng tạo trong xử lý công việc của đội ngũ cán bộ còn nhiều bất cập do với yêu cầu. Nguyên nhân để xảy ra các tồn tại trên chủ yếu là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ xã và sự điều hành của chính quyền chưa quyết liệt nhất là trong xây dựng NTM nâng cao. Lãnh đạo địa phương chưa tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của cấp trên, của con em quê hương, việc huy động nội lực và phát huy ngoại lực còn nhiều hạn chế. Tư tưởng trông chờ, ỉ lại và sớm thoả mãn trong Đảng bộ và Nhân dân quá lớn.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã tham gia phát biểu ý kiến, chỉ rõ những tồn tại trong từng lĩnh vực đồng thời nêu ra các giải pháp để giúp địa phương khắc phục các tồn tại và đạt được những kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Anh-tin-bai

Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Hải Dương - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã yêu cầu BCH Đảng bộ xã Thanh Giang cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu của các đồng chí đi trong đoàn để thay đổi tư duy phát triển KTXH cũng như xây dựng NTM nâng cao. Xác định lại những thuận lợi và khó khăn trên cơ sở đó để đề ra quyết tâm chính trị cao, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023 và cả nhiệm kỳ. Chỉnh sửa lại báo cáo nhất là số liệu. Đồng thời phát huy vai trò, tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu. Tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của cấp trên và con em quê hương. Xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể trong xây dựng NTM nâng cao,  phấn đấu về đích trong năm 2024.  Sau cuộc họp này các đồng chí trong BCH cần tổ chức họp và phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên để nâng cao hiệu quả công việc. Phát hiện và làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng và được tạo nguồn cán bộ. Làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện và uốn nắn kịp thời các sai trái xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 

                                                                                                                                                                                                Lan Anh – Trung tâm VHTT&TT huyện.

Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1