ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương: Huyện ủy tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.
Lượt xem: 72
Chiều ngày 6/4, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai một số văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Quế - Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ đã tới dự.
Anh-tin-bai

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ quán triệt và triển khai một số văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đó là: Quy định số 69 của Trung ương được ban hành vào ngày 6/7/2022 về thi hành tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Đây là Quy định về kỷ luật của Đảng lớn nhất, hoàn thiện nhất từ trước đến nay; được hệ thống tương đối toàn diện, đầy đủ, cụ thể và bao quát các phương diện trong đời sống xã hội. Các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên được đặt trong một quy định thống nhất, đồng bộ để xác định cụ thể các hành vi và chế tài xử lý làm căn cứ để kỷ luật.

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Xuân Ngân - Phó chủ nhiệm UBKT Huyện ủy lên lớp.

Quyết định số 34 của Uỷ ban kiểm tra Trung Ương về ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Quyết định số 89 của Trung ương về ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp uỷ tỉnh và tương đương đến cơ sở. Quyết định số 885 Uỷ ban kiểm tra Trung ương về ban hành mẫu báo cáo thống kê về công tác kiểm tra, giám sát về kỷ luật của Đảng.

Anh-tin-bai

Các đại biểu về tham dự hội nghị.

Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm cung cấp những văn bản, quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của cấp trên, giúp cán bộ làm công tác đảng nắm vững và áp dụng vào thực tế đạt kết quả cao. Bởi trong bối cảnh hiện nay, việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đối với cán bộ, đảng viên có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong giữ vững ổn định chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Lan Anh - Trung tâm VHTT&TT huyện.

Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1