ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương: Quán triệt các văn bản mới của cấp trên và giao ban Bí thư, Chủ tịch UBND xã, Thị trấn quý 1 năm 2023.
Lượt xem: 96
Ban Thường vụ Huyện ủy vừa tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản mới của cấp trên và giao ban bí thư, chủ tịch UBND xã, thị trấn quý 1 năm 2023. Các đồng chí Nguyễn Hải Dương - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, Trình Văn Nhã - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
Anh-tin-bai

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt các văn bản đó là: Kết luận số 48 ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030; Công văn số 1757 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 48 của Trung ương. Kế hoạch số 162 ngày 2/3/2023 của Tỉnh ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Hướng dẫn số 03 ngày 27/12/2022 của BCH Trung ương về thí điểm sinh hoạt Đảng trực tuyến ở các Đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt sinh hoạt đảng theo tổ Đảng ở các chi bộ đông đảng viên. Hướng dẫn số 05 ngày 10/3/2023 của Tỉnh ủy về tặng và truy tặng Huy Hiệu Đảng.

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Trọng Anh - Trưởng BTC Huyện ủy quán triệt các văn bản mới của cấp trên.

Tiếp đó, các đại biểu đã được nghe Văn phòng huyện ủy báo cáo tóm tắt hoạt động quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022.  Trong quý 1 năm 2023, trên địa bàn huyện diễn ra nhiều hoạt động nổi nét cả về KT-XH cũng như QP-AN và xây dựng Đảng. Sản xuất vụ xuân đạt kế hoạch đề ra và đúng lịch thời vụ. Bí xanh được mùa cả diện tích, năng suất, sản lượng và giá cả nên nhân dân rất phấn khởi. Tổ chức tết vì người nghèo đạt kết quả cao với tổng số tiền đã huy động được trên 7,1 tỷ đồng. Các hoạt động VH-XH, TD-TT ở cơ sở có sức lan tỏa lớn. Đăc biệt là đã tổ chức thành công lễ hội Đến Bạch Mã gắn với công bố lễ hội Đền Bạch Mã là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thu ngân sách đảm bảo đạt chỉ tiêu. Công tác xây dựng NTM được nhân dân hưởng ứng tích cực. QPAN được giữ vững. Công tác thanh kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại được quan tâm. Công tác chuyển đổi số được chú trọng, Thanh Chương được xếp thứ 2 toàn tỉnh về dịch vụ công trực tuyến.

Anh-tin-bai

Đồng chí Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện đã giải trình các ý kiến, kiến nghị của các xã Thanh Xuân, Thanh Nho, Thanh An và Ngọc Sơn về đề nghị cấp trên hỗ trợ, đầu tư xi măng để xây dựng NTM cũng như các cơ sở hạ tầng khá như đường, trường... Trên cơ sở đó, các đại biểu đã tham gia thảo luận nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cơ sở. Trong đó chủ yếu là khó khăn về nguồn lực để đầu tư xây dựng NTM, NTM nâng cao. Về dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và giải trình các ý kiên, kiến nghị của các địa phương. Đồng thời chỉ ra một số tồn tại và giải pháp để thực hiện tốt hơn các hoạt động trên địa bàn huyện thời gian tới.

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Hải Dương - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Dương - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã yêu cầu các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở cần tập trung thực hiện tốt các nội dung đó là: Về công tác xây dựng Đảng: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, chủ đông chuẩn bị các nội dung để tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ. Làm tốt công tác phát hiện nguồn và kết nạp đảng viên mới. Quan tâm đến công tác quy hoạch và đào tạo nguồn cán bộ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và quan tâm thực hiện các văn bản mới được quán triệt. Về phát triển KTXH, QPAN cần: Tập trung rà soát lại hệ thống chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu của năm 2023, tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn. Tập trung chỉ đạo công tác chăm sóc các loại cây trồng vụ xuân. Tăng cường bám sát cơ sở, chỉ đạo và giúp đỡ các xã xây dựng NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Đồng thời tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra nhất là các điểm nghẽn. Đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý thị trường, quản lý hành nghề y dược tư nhan. Tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm học 2022-2023. Quan tâm công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè, quản lý tốt các hoạt động du lịch và di tích trên địa bàn huyện. Các xã nằm trong lộ trình diễn tập chiến đấu năm nay cần làm tốt công tác chuẩn bị để đạt kêt quả cao.

                                                     Lan Anh – Trung tâm VHTT&TT huyện

Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1