ĐĂNG NHẬP  
image banner
       
Thanh Chương: Tham dự hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 39, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Lượt xem: 61

 Sáng ngày 16/9, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 39, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính ở Nhà Văn hóa Lao động tỉnh có các đồng chí: Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng; Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo chủ chốt các ban, sở, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã. Tham gia hội nghị ở Thanh Chương có 2 điểm cầu cấp huyện và các điểm cầu ở cơ sở. Chủ trì hội nghị ở điểm cầu cấp huyện có đồng chí Nguyễn Văn Quế - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ. Tham gia hội nghị ở điểm cầu cấp huyện có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện công tác trên địa bàn thị trấn; Trưởng, phó các Ban Huyện ủy; các phòng, ngành UBND huyện; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; Ủy viên UBKT Huyện ủy; Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Bí thư, chủ tịch các xã, thị trấn; Bí thư, phó bí thư các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thị trấn.Tại điểm cầu các cơ quan, đơn vị có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị.Tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện công tác tại đảng ủy xã, thị trấn; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; trưởng, phó UBMTTQ, các tổ chức CT - XH xã, thị trấn; Bí thư các đảng ủy, chi ủy cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã và toàn thể đảng viên trong đảng bộ.

Nghị quyết 39 ra đời trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. Nghị quyết có hai mục tiêu: đến năm 2030 tỉnh nghệ An là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ và đến năm 2045 là một trong những động lực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ. Nghị quyết lần này cũng xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm rất cụ thể của từng cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương mang tính đồng bộ, quyết liệt. Đối với Nghệ An, đây là thời điểm, cơ hội vàng để bứt tốc phát triển và xây dựng tỉnh xứng đáng với tầm vóc quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Thanh Chương Triển khai 2 điểm cầu cấp huyện, ở hội trường 2 và hội trường 3 cơ quan UBND huyện.

Tiếp đó, thay mặt tỉnh Nghệ An trình bày dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý khẳng định: đây là văn kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với quê hương của Bác Hồ kính yêu, tạo điều kiện để tỉnh Nghệ An phát triển tương xứng với vị trí, vai trò trong khu vực Bắc Trung Bộ, phù hợp mong muốn, kỳ vọng của Trung ương và nhân dân cả nước. Nhận thức sâu sắc vinh dự, trách nhiệm được Trung ương và nhân dân cả nước trao, Nghệ An trong quá trình xây dựng chương trình hành động luôn nhất quán 3 nội hàm lớn và hai mục tiêu cốt lõi, xuyên suốt. Đó là sẽ thể hiện quyết tâm chính trị, phát huy cao độ vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, đưa Nghệ An “bước thật mạnh, tiến thật xa” theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tập trung cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết đầy đủ, toàn diện, phù hợp với thực tiễn; xây dựng các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch, dự án và nghị quyết chuyên đề với lộ trình thực hiện cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì tham mưu, phối hợp, cá nhân phụ trách. Chủ động phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các Ban, Bộ, ngành Trung ương, các địa phương, đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù tạo điều kiện thúc đẩy phát triển tỉnh Nghệ An theo định hướng Nghị quyết. Thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện; kịp thời đôn đốc, tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc. Quyết tâm đến năm 2030, Nghệ An phát triển thành tỉnh khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam và xứ Nghệ, là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ trên một số lĩnh vực có thế mạnh. Đến năm 2045, là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam và xứ Nghệ; là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ.

 Chương trình hành động cụ thể hóa 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, 19 chỉ tiêu cụ thể, đồng thời xác định triển khai 25 chương trình, đề án thuộc phạm vi tỉnh chủ trì tham mưu, phê duyệt thực hiện; xác định 10 dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm; 20 danh mục dự án, lĩnh vực trọng điểm kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An để thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, các chương trình, đề án, dự án trọng điểm đều hướng đến nhằm phát triển 2 khu vực động lực tăng trưởng: Thành phố Vinh mở rộng và Khu kinh tế Đông Nam mở rộng.

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Văn Quế - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

Chương trình hành động của tỉnh cũng xác định phải thực hiện 3 đột phá chiến lược gồm: cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi nhất để thu hút đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược; xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông trọng điểm, phát triển công nghệ thông tin, hạ tầng số đồng bộ, hiện đại; phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với phát huy giá trị văn hóa, con người Nghệ An. Hình thành và phát triển 4 hành lang kinh tế gắn với các lĩnh vực trọng tâm tạo động lực dẫn dắt; phát triển 5 lĩnh vực trụ cột gồm: công nghiệp; thương mại, dịch vụ; du lịch; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh. Cùng với đó xây dựng 6 trung tâm đô thị tạo động lực dẫn dắt.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Ban Cán sự Đảng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày một số nội dung của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng, Bí thư Thành uỷ Vinh cũng đã phát biểu tham luận, nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết số 39, coi đây là "cơ hội vàng" để Nghệ An bứt tốc phát triển.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã yêu cầu, việc triển khai Nghị quyết số 39 phải được đặt trong tổng thể phát triển vùng, cả nước; phải gắn chặt với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ, tạo được động lực, sự kết nối nhất là 2 tỉnh liền kề Thanh Hóa và Hà Tĩnh, các địa phương của Lào có chung đường biên giới và các địa phương khác trong cả nước. Trên cơ sở Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt, tỉnh Nghệ An cần chú trọng đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược, phát triển các hành lang kinh tế, phát triển vùng phía Đông để hỗ trợ vùng phía Tây. Việc ban hành cơ chế chính sách phải cụ thể hóa Nghị quyết số 39, qua đó sẽ tạo được công cụ pháp lý quan trọng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, nhất là cơ chế, chính sách đặc thù để cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển nhanh kinh tế, gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu lao động, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…;Tiếp tục tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao các chỉ số về cải cách hành chính để tăng cường niềm tin của người dân và doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư chiến lược. Quá trình phát triển phải hết sức chú trọng đảm bảo đồng bộ kinh tế với văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái, đặc biệt là hệ sinh thái rừng, biển đảo; Tiếp tục cải thiện, nâng cao cuộc sống của Nhân dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người gặp khó khăn trong cuộc sống…; Phát huy được giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa đậm đà bản sắc xứ Nghệ để trở thành động lực, nguồn lực nội sinh cho phát triển.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Các đại biểu về tham dự hội nghị.

Đảng bộ tỉnh Nghệ An là một Đảng bộ lớn, vì vậy đòi sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung có trọng tâm, trọng điểm của Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng; yêu cầu cao đối với đội ngũ cán bộ về tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, gương mẫu nhất là người đứng đầu; sự tham gia tích cực của cán bộ đảng viên, sự đồng thuận của Nhân dân và phải xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, có quyết tâm cao. Đây là nhiệm vụ quan trọng, yếu tố quyết định để Nghị quyết số 39-NQ/TW thành công.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị ngay sau hội nghị này, Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ, các cơ quan cần khẩn trương ban hành Chương trình hành động, tạo thuận lợi cho Nghệ An thực hiện Nghị quyết. Tỉnh Nghệ An khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết. Đây là cơ hội để Nghệ An có thể đạt được những chỉ tiêu đề ra. Ban Kinh tế Trung ương thực hiện tốt vai trò đầu mối, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo Bộ Chính trị; phối hợp giải quyết khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị quyết...

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kết thúc Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khẳng định tiếp thu nghiêm túc, toàn diện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, tiếp thu tối đa các ý kiến tham luận của Đại biểu tham dự Hội nghị để bổ sung, cụ thể hóa vào chương trình hành động, các đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết với quyết tâm, nỗ lực cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết của Bộ Chính trị.

 

Lan Anh – Trung tâm VHTT&TT huyện

Tin tức
  • Hội nghị chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.
1